Bộ Công Thương ban hành một số Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành một số Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia quy định về chất lượng và an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất. Cụ thể như sau:

  1. QCVN 02:2020/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quan ban hành kèm theo Thông tư số 45/2020/TT-BCT, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.
  2. QCVN 03:2020/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 46/2020/TT-BCT, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
  3. QCVN 04:2020/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 46/2020/TT-BCT, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
  4. QCVN 05:2020/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm ban hành kèm theo Thông tư số 48/2020/TT-BCT, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
  5. QCVN 06:2020/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC) ban hành kèm theo Thông tư số 49/2020/TT-BCT, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
  6. QCVN 07:2020/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng amôniắc công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 50/2020/TT-BCT, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 27
Views This Month : 1822
Views This Year : 9730
Total views : 70270
Language
Skip to content