Bộ Công Thương tổng kết chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 – 2020

Ngày 11/8/2020, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 – 2020. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã tổng kết, chia sẻ các kinh nghiệm hoạt động trong thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 – 2020 theo Quyết định 964/QĐ-TTg ngày 30/6/2015 của Thủ tướng chính phủ. Đồng thời đề xuất về phương hướng phát triển mới trong giai đoạn tiếp theo giai đoạn 2021-2025. Tại hội nghị, các đại biểu, diễn giả cũng đóng góp nhiều ý kiến và đề xuất phương hướng và giải pháp thực hiện Chương trình trong giai đoạn tiếp theo 2021-2025, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các miền, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Đinh Lâm Sáng – Phó Giám đốc sở tham dự và tham luận tại Hội nghị về kết quả triển khai thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo với các nội dung thực hiện chính như: Nghiên cứu, xây dựng và phát triển hệ thống chính sách, pháp luật đặc thù;khuyến khích phát triển thương nhân, các loại hình doanh nghiệp hoạt động thương mại;khuyến khích phát triển mặt hàng là lợi thế phát triển xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ thương mại; xây dựng và phát triển hoạt động đối với chợ; tăng cường năng lực cho công chức, viên chức và tuyên truyền, quảng bá đối với phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Các hoạt động trên đã đem lại nhiều kết quả tích cực như: Kết nối và thu hút được các thương nhân, doanh nghiệp đầu tư, phát triển hoạt động thu mua, quảng bá sản phẩm hàng hóa nông, lâm, thủy sản của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, mà thông qua tổ chức các hội nghị, hội thảo đã hình thành được những chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hiện đại, bền vững. Nhiều đặc sản vùng, miền như xoài Sơn La, sâm Ngọc Linh, bơ sáp Đắk Lắk, cá hồi Sapa, rượu sim Phú Quốc… đã mở được đường vào hệ thống phân phối có uy tín trên cả nước và xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Nhiều chính sách, cơ chế thương mại đặc thù với một số huyện đảo, xã đảo được xây dựng; xây dựng được Cơ sở dữ liệu sản phẩm-ngành hàng có lợi thế tại các địa phương và 35 bộ cẩm nang hồ sơ các mặt hàng có lợi thế cho 35 tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; đào tạo nguồn nhân lực cho hơn 4.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tiểu thương hoạt động kinh doanh tại thị trường miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; rà soát phát triển và quản lý chợ ở khu vực này từ đó nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách, các đề án kết nối, phát triển hạ tầng thương mại biên giới… Bên cạnh đó, Chương trình đã xây dựng và duy trì chuyên trang thông tin về sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo (website: www.sanphamvungmien.vn), xuất bản và phát hành ấn phẩm “Hàng hóa thương hiệu miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo Việt Nam” để giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa đối với các mặt hàng là lợi thế của các địa phương…

Ngoài các hoạt động nêu trên, còn nhiều hoạt động khác nhằm phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo đã được các địa phương thực hiện phối hợp, lồng ghép với các Chương trình có chung mục tiêu như hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, khuyến công, công tác phát triển thương mại điện tử, phát triển sản phẩm quốc gia, hỗ trợ đăng ký bảo hộ, chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ đối với các hàng hóa đặc trưng, đặc sản, sản vật, phân phối hàng Việt Nam trên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Việc thực hiện Chương trình trong 05 năm qua đã đem lại những kết quả khả quan về mức tăng trưởng hàng năm về giá trị của tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên các địa bàn còn nhiều khó khăn. Thúc đẩy phát triển các sản phẩm, hàng hóa có thương hiệu là đặc trưng, đặc sản, tiềm năng, lợi thế của miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa và hải đảo để đưa vào hệ thống phân phối trong cả nước và phục vụ xuất khẩu. Phát triển năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ đối với nguồn nhân lực quản lý thương mại trên địa bàn, tăng trưởng số lượng thương nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn. Đồng thời, việc thực hiện Chương trình còn tạo được hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin phục vụ cho phát triển hoạt động thương mại, nâng cao chất lượng sản phẩm được sản xuất trên địa bàn, hình thành hệ thống phân phối, mối liên kết bạn hàng giữa các vùng, miền để tạo thành một chuỗi cung ứng – tiêu thụ có tính liên tục góp phần giảm nghèo bền vững khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; nâng cao thu nhập của người dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; củng cố an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia trên địa bàn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Triệu Thanh Hoa (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 42
Views This Month : 3776
Views This Year : 12460
Total views : 26886
Language
Skip to content