Cải cách hành chính

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về theo dõi tình hình thi hành pháp...

Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục...

Nhằm bảo đảm việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông...

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022

Thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các lĩnh vực CCHC,trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng...

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải...

Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải...

Kết quả công tác Cải cách hành chính năm 2021

Nhìn chung, công tác CCHC năm 2021 đã được đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đã mang lại hiệu quả thiết thực,...

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Ngày 15/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu...

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 942/QĐ/TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới...

Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Công Thương

Thực hiện Kế hoạch số 790/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của của UBND tỉnh Bắc Kạn về triển khai công tác cải...

Bộ Công Thương nằm trong top đầu về mức độ hài lòng của doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập...

Đây là nội dung trong báo cáo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính...

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính...

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh...

Bài VIẾT MỚI

View Counter

004925
Views Today : 122
Views This Month : 2820
Views This Year : 35859
Total views : 50285
Language
Skip to content