Chi đoàn Sở Công Thương sinh hoạt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 4 bài học lý luận chính trị

Ngày 13/10/2022 Chi đoàn Sở Công Thương đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến xây dựng đất nước và học tập 4 bài học lý luận chính trị.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề đã tuyên truyền tới đoàn viên chi đoàn 2 nội dung chính:Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến xây dựng đất nước gồm 2 phần: Phần I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước. Phần II: Đoàn viên, thanh niên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến xây dựng đất nước và học tập 4 bài học lý luận chính trị.

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề giúp đoàn viên chi đoàn nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần. Xây dựng đoàn viên thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tự học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng bước nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn trong cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra, tích cực rèn luyện tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống để xứng đáng là cánh tay phải đắc lực của Đảng./.

Chi đoàn Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004726
Views Today :
Views This Month : 3436
Views This Year : 12120
Total views : 26546
Language
Skip to content