Công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 09 tháng 10 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1897/QĐ-SCT về công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

STT Tên TTHC Thời gian

giải quyết cũ

Thời gian giải quyết mới Thẩm quyền

giải quyết

1 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) 30 ngày 25 ngày Sở Thông tin và Truyền thông
2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu 15 ngày làm việc 13 ngày làm việc Sở Giao thông

vận tải

3 Cấp Giấy phép xe tập lái 03 ngày làm việc 02 ngày làm việc
4 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) 15 ngày làm việc 12 ngày làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ

 

 

 

 

30 ngày

28 ngày

(Cụ thể: Rút ngắn thời gian thực hiện tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội từ 15 ngày xuống 13 ngày thực hiện).

Sở Lao động – Thương binh và

Xã hội

6 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 15 ngày làm việc 10 ngày

làm việc

Sở Công thương
7 Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
8 Thông báo tạm ngừng kinh doanh 03 ngày làm việc 02 ngày làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư
9 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
10 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 23 ngày làm việc 21 ngày làm việc

11 Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ 15 ngày làm việc

 

13 ngày làm việc

(Cụ thể: Rút ngắn thời gian Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thẩm tra và báo cáo UBND tỉnh từ 10 ngày làm việc xuống 08 ngày làm việc).

Sở Kế hoạch và Đầu tư
12 Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người 45 ngày làm việc 42 ngày làm việc Sở Khoa học và Công nghệ
13 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa 15 ngày làm việc 10 ngày làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo
14 Tách thửa hoặc hợp thửa đất 15 ngày 13 ngày Sở Tài nguyên và Môi trường
15 Cấp phép khai thác khoáng sản

 

50 ngày 40 ngày

(Cụ thể : Giảm thời hạn 50 ngày xuống 40 ngày đối với Sở Tài nguyên và Môi trường)

16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ 07 ngày làm việc 05 ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá
18 Cấp giấy chứng bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 07 ngày làm việc 05 ngày làm việc Sở Y tế
19 Cấp giấy chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
20 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công 30 ngày 25 ngày Sở Tài chính
21 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
22 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc
23 Quyết định tiêu hủy tài sản công
24 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư
25 Quyết định điều chuyển tài sản công 30 ngày 27 ngày
26 Quyết định thanh lý tài sản công
27 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê
28 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết
29 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước 30 ngày 28 ngày
30 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

                                                                        Phương Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004738
Views Today : 14
Views This Month : 97
Views This Year : 13262
Total views : 27688
Language
Skip to content