Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí, Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Quyết định số 2454/QĐ-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; Quyết định số 1229/QĐ-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Ngày 23 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1427/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí, Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

– Thủ tục hành chính ban hành mới gồm: 24 TTHC cấp tỉnh

– Thủ tục hành chính ban hành mới gồm: 03 TTHC cấp huyện

– Thủ tục hành chính bãi bỏ gồm: 41 TTHC cấp tỉnh

Nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính thực hiện theo Quyết định số 2454/QĐ-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” tại địa chỉ: http://tthc.backan.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ:  http://www.congthuongbackan.gov.vn.

Chi tiết Quyết định số 1427/QĐ-UBND xem tại đây

Nông Thị Thảo – Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004724
Views Today : 8
Views This Month : 2940
Views This Year : 11624
Total views : 26050
Language
Skip to content