Đảng bộ Sở Công Thương thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo”

Phát huy các kết quả đã đạt được trong thực hiện mô hình “Dân vận khéo”. Năm 2022, Đảng ủy Sở Công Thương đã đăng ký thực hiện mô hình: “Khéo vận động doanh nghiệp, kinh tế tập thể tham gia chuyển đổi số lĩnh vực xúc tiến thương mại”.

Với nội dung Tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nâng cao nhận thức, tuyên truyền phổ biến ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại; Nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp, kinh tế tập thể; Xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp, kinh tế tập thể xúc tiến thương mại; Hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã xuất khẩu tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử. Thông qua các hình thức Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, kinh tế tập thể thông qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm, mạng xã hội và các hình thức khác; Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nội dung văn bản pháp luật, chủ trương chính sách của nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; Tổ chức tập huấn chuyên ngành về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, kinh tế tập thể trực tiếp tham gia vào Hệ sinh thái xúc tiến thương mại, hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại đáp ứng với nhu cầu, năng lực của từng đơn vị; Hỗ trợ các doanh nghiệp, kinh tế tập thể tham gia các khóa đào tạo, tập huấn để nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại; Hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp, kinh tế tập thể tiếp cận và tham gia vào Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số trên cơ sở thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị; Lựa chọn các doanh nghiệp, kinh tế tập thể có đủ năng lực tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế và các sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín trong nước.

Qua gần một năm triển khai thực hiện mô hình đã đạt được kết quả đáng khích lệ, cụ thể:

– Tổ chức thành công 02 lớp đào tạo tập huấn nâng cao năng lực về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong XTTM cho các cán bộ quản lý nhà nước, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác và các Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, với số lượng tham gia gần 100 học viên. Qua công tác tổ chức tập huấn đã truyền tải đến các đối tượng tham gia nhận thức được đầy đủ lợi ích và tầm quan trọng của ứng dụng CNTT trong XTTM; hướng dẫn về phương pháp, cách thức ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến thương mại sản phẩm, hàng hóa của mình trên nền tảng công nghệ số; Hướng dẫn và tư vấn cho các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác và Hộ kinh doanh tiếp cận và tham gia vào Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số trên cơ sở áp dụng phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị;

– Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thông tin tuyên truyền về nâng cao nhận thức, tuyên truyền phổ biến ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại tại tỉnh Bắc Kạn, trong đó Xây dựng và phát sóng 02 số phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thời lượng khoảng 5 đến 7 phút/số; Phối hợp với Báo Bắc Kạn thực hiện nội dung tuyên truyền trên báo in và báo điện tử các thông tin liên quan đến nâng cao nhận thức, tuyên truyền phổ biến ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại tại tỉnh Bắc Kạn, với số lượng: 05 bài, ảnh (trong đó: báo điện tử 02 bài, ảnh; báo in 03 bài, ảnh) để tuyên truyền;

– Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, khả năng đáp ứng các tiêu chí tham gia các sàn thương mại điện tử, Sở Công Thương đã lựa chọn HTX Tài Hoan (Chế biến tinh bột và sản xuất miến dong), HTX nông nghiệp Tân Thành (Sản xuất chế biến nông sản) tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế (https://www.alibaba.com/). Đồng thời 02 hợp tác xã này sẽ được lựa chọn 50 sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Bắc Kạn (ưu tiên đối với sản phẩm OCOP của tỉnh) đáp ứng các tiêu chí tham gia các sàn thương mại điện tử uy tín trong nước (Sàn TMĐT: https://www.sendo.vn; https://shopee.vn);

– Sở đang lựa chọn hỗ trợ thêm cho 5 doanh nghiệp, Hợp tác xã có tiềm năng, phù hợp với mục tiêu phát triển thương mại điện tử của tỉnh và đáp ứng các tiêu chí, ưu tiên đối với sản phẩm OCOP của tỉnh tham gia Sàn Thương mại điện tử https://www.lazada.vn/, https://backanmarket.vn/;

Các kết quả đã triển khai và đạt được trong thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2022 của Sở Công Thương đã góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của cơ quan xúc tiến thương mại thuộc tỉnh, hỗ trợ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp, kinh tế tập thể trên cơ sở tham gia và kết nối có hiệu quả với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, thúc đẩy phát triển thương mại của tỉnh. Mô hình cũng đã góp phần nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế tập thể tin tưởng, gắn kết hơn với cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại của tỉnh Bắc Kạn.

Dự kiến trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022-2025, cụ thể: Sẽ hỗ trợ các thương nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn xây dựng bộ giải pháp tiếp thị đa kênh xúc tiến bán hàng online (website); hỗ trợ các thương nhân sản xuất kinh doanh và các thương nhân xuất khẩu tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước và quốc tế nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm của tỉnh thông qua môi trường thương mại điện tử; Thực hiện tuyên truyền trên Đài phát thanh và Truyền hình, Báo Bắc Kạn về nâng cao nhận thức, tuyên truyền phổ biến ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại tại tỉnh Bắc Kạn; Tiếp tục phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ tập huấn Nâng cao năng lực về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong XTTM …

Lương Quyên
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004729
Views Today : 18
Views This Month : 3597
Views This Year : 12281
Total views : 26707
Language
Skip to content