Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Đảng bộ Sở Công Thương nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản các nghị quyết, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời gắn nội dung học tập Nghị quyết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, góp phần nâng cao niềm tin của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan với Đảng. Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/ĐU ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Đảng ủy Sở Công Thương về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 05 tháng 4 năm 2021, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của BCHTW Đảng khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; đồng chí Trần Văn Cường, Phó bí thư Đảng bộ, CNUBKT Đảng ủy quán triệt Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo chính trị; đồng chí Đinh Lâm Sáng, Đảng ủy viên, Báo cáo viên Đảng ủy CCQ tỉnh quán triệt nội dung Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Sở Công Thương nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản các nghị quyết, chương trình hành động của cấp trên, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới./.

   Nông Thị Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 48
Views This Month : 216
Views This Year : 5119
Total views : 65659
Language
Skip to content