Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2016-2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam – Người cha già kính yêu của dân tộc không còn nữa. Người đã để lại một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức qúi báu. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh. Để ghi nhớ công ơn trời biển của Người, Đảng ta, các thế hệ dân tộc Việt Nam nguyện một lòng học tập và làm theo tấm gương mãi sáng ngời của Bác.

Sau 05 năm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Sơ kết giai đoạn 2016-2021, đồng thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân trong học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2016-2021.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Văn Cường, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó giám đốc sở trình bày nội dung Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 02 báo cáo tham luận của các cá nhân điển hình tiên tiến về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã công bố Quyết định khen thưởng các cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2016-2021.

Nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm hết sức thiết thực, cần thiết nhằm lan toả gương người tốt việc tốt trong mỗi cơ quan, đơn vị. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt nêu gương, ghi sổ “gương người tốt, việc tốt” thiết thực, hiệu quả./.

                                       Nông Thị Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 29
Views This Month : 1824
Views This Year : 9732
Total views : 70272
Language
Skip to content