Giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Văn bản số 2742/UBND-TH ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV. Trong đó giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Kạn trả lời nội dung kiến nghị nêu tại mục 1, 2, 3, 4, 5, phần VIII, Báo cáo số 20/BC-ĐĐBQH. Sau khi nghiên cứu, rà soát Sở Công Thương tổng hợp báo cáo trả lời như sau:

  1. Mục 1 và mục 4: Mục 1- Cử tri Triệu Văn Hân, thôn Khuổi Slảo, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn đề nghị kéo điện cho thôn Khuổi Slảo; mục 4- Cử tri Nông Việt Dũng, Chủ tịch MTTQ xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn đề nghị sớm đầu tư xây dựng đường điện cho thôn Cốc Slông xã Xuân Lạc. Sở Công Thương trả lời: Hiện tại 02 thôn, thôn Khuổi Slảo xã Thượng Ân và thôn Cốc Slông xã Xuân Lạc đã có trong danh mục dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện. Sau khi được Trung ương cấp vốn, tỉnh sẽ triển khai thực hiện.
  2. Mục 2 và mục 3: Mục 2- Cử tri Bàn Thị Phượng, thôn Rỏng Thù, xã Thượng Ân đề nghị kéo điện lưới cho 12 hộ chưa có điện của thôn Rỏng Thù; mục 3- Cử tri Lý Phú Huy, thôn Hang Slậu, xã Thượng Ân đề nghị kéo điện lưới từ trung tâm thôn Hang Slậu đến các nhóm hộ trong thôn, hiện nay có một số hộ dân ở cách trung tâm xã 7km chưa có điện. Sở Công Thương trả lời: Qua kiểm tra cho thấy 12 hộ dân sinh sống tại thôn Rỏng Thù và các nhóm hộ trong thôn Hang Slậu, xã Thượng Ân chưa có trong danh mục dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020. Tuy nhiên ngày 16/7/2018 Bộ Công Thương có Văn bản số 5583/BCT-ĐL về việc phê duyệt chủ trương đầu tư tiểu dự án Cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, tham mưu thực hiện. Với nội dung trên Sở Công Thương đã phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức điều tra, khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tiểu dự án Cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo tại một số hộ dân thôn Rỏng Thù và thôn Hang Slậu báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Công Thương xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ để làm việc với các nhà tài trợ nước ngoài trong việc huy động nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi khác để thực hiện dự án.
  3. Mục 5: Cử tri xã Lương Thượng, huyện Na Rì đề nghị thôn Khuổi Nộc còn 4 đến 5 xóm chưa có điện; thôn Vằng Khít chưa có TBA, hiện nay sử dụng chung TBA của thôn Pàn Sả nên giờ cao điểm điện yếu, không đảm bảo sinh hoạt, sản xuất. Đề nghị ngành chức năng quan tâm xem xét. Sở Công Thương trả lời:

– Công ty Điện lực Bắc Kạn đã đi kiểm tra thực tế tại thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng còn 05 xóm, mỗi xóm có từ 04 đến 06 hộ dân chưa có điện lưới; mặt khác các hộ dân này ở cách xa nhau không tập và cách đường điện 0,4kV thuộc TBA Khuổi Có trên 3km, do vậy ngành Điện chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư cho khu vực này (nội dung này đã được Công ty Điện lực Bắc Kạn trả lời tại Văn bản số 1193/PCBK-VP ngày 06/6/2019). Mặt khác các hộ dân trên đã có trong danh sách điều tra, khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tiểu dự án Cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo. Khi được cấp vốn sẽ triển khai thực hiện.

– Thôn Vằng Khít chưa có TBA, hiện nay sử dụng chung TBA của thôn Pàn Sả nên giờ cao điểm điện yếu, không đảm bảo sinh hoạt, sản xuất. Công ty Điện lực Bắc Kạn đã kiểm tra điện áp cuối nguồn vào giờ cao điểm, có trị số điện áp các pha như sau: Ua = 215V, Ub = 193V, Uc = 234V, việc chênh lệch điện áp các pha như trên Công ty sẽ tiến hành cân pha để cân bằng công suất trong hệ thống điện 3 pha đảm bảo cung cấp điện với chất lượng điện áp tốt nhất./.

Sở Công Thương

 

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004724
Views Today : 8
Views This Month : 2940
Views This Year : 11624
Total views : 26050
Language
Skip to content