Giới thiệu, hướng dẫn và khai thác sử dụng Bộ pháp điển

Thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác sử dụng Bộ pháp điển”; Văn bản số 994/BTP-KTrVB ngày 01/3/2024 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Văn bản số 1945/UBND-NCPC ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giới thiệu, hướng dẫn, khai thác sử dụng và tích hợp Bộ pháp điển.

Để tra cứu các quy định pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật và phát huy hiệu quả của Bộ pháp điển trong quá trình thực hiện giải quyết công việc thường ngày. Bộ pháp điển điện tử được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử pháp điển tại địa chỉ:

https://phapdien.moj.gov.vn/pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx

Để khai thác, sử dụng Bộ pháp điển vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tham khảo tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giới thiệu Bộ pháp điển tại Mục hướng dẫn sử dụng Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử pháp điển theo đường link truy cập sau:

https://phapdien.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/huong-dan-su-dung-bo-phap-dien.aspx?ItemID=4

                                                                                  (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005207
Views Today : 15
Views This Month : 4330
Views This Year : 16740
Total views : 77280
Language
Skip to content