Giới thiệu lời văn các chương và phụ lục của Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được chính thức khởi động đàm phán từ năm 2012 nhằm tăng cường hợp tác kinh tế trong khu vực Đông Á, thành viên bao gồm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Ốtx-trây-lia và Niu Di-lân. Hiệp định RCEP bao gồm 20 Chương và các Phụ lục.

Hiệp định RCEP sau khi được ký kết và thực thi sẽ tạo nên một khu vực thương mại tự do lớn với quy mô 2,2 tỉ người tiêu dùng, chiếm khoảng 30% dân số thế giới, với GDP gần 27 nghìn tỉ Đô la Mỹ, chiếm khoảng gần 30% GDP toàn cầu và sẽ trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất trên thế giới với các cam kết về mở cửa thị trường trong lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, hài hòa quy tắc xuất xứ, đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại.

Lời văn của Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP):

Bản tóm tắt Hiệp định RCEP (tiếng Việt)

Bản tóm tắt Hiệp định RCEP (tiếng Anh)

Lời văn các chương của Hiệp định RCEP xin vui lòng xem tại đây:

00 – Lời mở đầu (tiếng Anh)(tiếng Việt)

01- Chương Các điều khoản ban đầu và định nghĩa chung (tiếng Anh)(tiếng Việt)

02 – Chương Thương mại hàng hóa (tiếng Anh)(tiếng Việt)

03 – Chương Quy tắc xuất xứ (tiếng Anh)(tiếng Việt)

03A – Phụ lục 3A (tiếng Anh)

03B – Phụ lục 3B (tiếng Anh)

04 – Chương Các thủ tục hải quan và thuận lợi hóa thương mại (tiếng Anh)(tiếng Việt)

04A – Phụ lục Thời hạn thực hiện các cam kết (tiếng Anh)(tiếng Việt)

05 – Chương Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) (tiếng Anh)(tiếng Việt)

06 – Chương Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp (tiếng Anh)(tiếng Việt)

07 – Chương Phòng vệ thương mại (tiếng Anh)(tiếng Việt)

07A – Phụ lục 7A (tiếng Anh)(tiếng Việt)

08 – Chương Thương mại dịch vụ (tiếng Anh)(tiếng Việt)

08A – Phụ lục 8A (tiếng Anh)(tiếng Việt)

08B – Phụ lục 8B (tiếng Anh)(tiếng Việt)

08C – Phụ lục 8C (tiếng Anh)(tiếng Việt)

09 – Chương Di chuyển thể nhân (tiếng Anh)(tiếng Việt)

10 – Chương Đầu tư (tiếng Anh)(tiếng Việt)

10A – Phụ lục 10A (tiếng Anh)

10B – Phụ lục 10B (tiếng Anh)

11 – Chương Sở hữu trí tuệ (tiếng Anh)(tiếng Việt)

11A – Phụ lục 11A (tiếng Anh)(tiếng Việt)

11B – Phụ lục 11B (tiếng Anh)(tiếng Việt)

12 – Chương Thương mại điện tử (tiếng Anh)(tiếng Việt)

13 – Chương Cạnh tranh (tiếng Anh)(tiếng Việt)

13A – Phụ lục 13A (tiếng Anh)

13B – Phụ lục 13B (tiếng Anh)

13C – Phụ lục 13C (tiếng Anh)

13D – Phụ lục 13D (tiếng Anh)

14 – Chương Doanh nghiệp nhỏ và vừa (tiếng Anh)(tiếng Việt)

15 – Chương Hợp tác kinh tế và kĩ thuật (tiếng Anh)(tiếng Việt)

16 – Chương Mua sắm chính phủ (tiếng Anh)(tiếng Việt)

16A – Phụ lục 16A (tiếng Anh)

17 – Chương Các điều khoản chung và ngoại lệ (tiếng Anh)(tiếng Việt)

18 – Chương Các điều khoản thể chế (tiếng Anh)(tiếng Việt)

18A – Phụ lục 18A (tiếng Anh)(tiếng Việt)

19 – Chương Giải quyết tranh chấp (tiếng Anh) (tiếng Việt)

20 – Chương Các điều khoản cuối cùng (tiếng Anh)(tiếng Việt)

Các phụ lục xin vui lòng xem tại đây ( Phụ lục tiếng Anh ) (Phụ lục tiếng việt)

Nguồn: “Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương”
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005154
Views Today : 201
Views This Month : 2237
Views This Year : 10145
Total views : 70685
Language
Skip to content