Hiệu quả từ hoạt động khuyến công

ừ chính sách hỗ trợ mang tính dài hạn của Đảng và Nhà nước ta nhằm phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã tích cực triển khai các hoạt động khuyến công và đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Năm 2019, Hợp tác xã Hoàng Huynh, thôn Nà Kiêng, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể đã được hỗ trợ đầu tư ứng dụng 01 máy sấy nông sản vào sản xuất nông sản và thực phẩm khi tham gia Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến nông sản và thực phẩm” từ nguồn khuyến công do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn triển khai. Nhờ đó, Hợp tác xã đã tận dụng tốt hơn nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, hoạt động sản xuất ngày càng ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho hợp tác xã, đồng thời tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Nhờ nguồn vốn từ chương trình khuyến công, hộ kinh doanh Nguyễn Danh Sơn xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn
đã đầu tư thêm được máy móc, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Cũng từ nguồn khuyến công, năm 2020, hộ kinh doanh Nguyễn Danh Sơn, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn đã được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn hỗ trợ triển khai Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất tôn lợp và gia công cơ khí”. Theo đó, với số kinh phí 291 triệu đồng, gia đình anh Sơn đã đầu tư ứng dụng 03 máy móc để sản xuất tôn lợp và gia công cơ khí. Theo kết quả nghiệm thu Đề tài, sau khi đầu tư ứng dụng máy móc, sản phẩm tôn sóng của hộ kinh doanh có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, màu sắc đa dạng, hạ được giá thành sản phẩm, đáp nhu cầu xây dựng của Nhân dân trên địa bàn huyện và các vùng lân cận, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho đơn vị thụ hưởng.

Trên đây chỉ là 02 ví dụ trong số 83 đề án khuyến công đã được tỉnh Bắc Kạn triển khai trong giai đoạn 2014 – 2020. Các đề án khuyến công ở giai đoạn này chủ yếu tập trung ưu tiên hỗ trợ sản xuất sản phẩm mà tỉnh có lợi thế về vùng nguyên liệu chế biến nông – lâm sản, vật liệu xây dựng; hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao công nghệ sản xuất, thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa… Nội dung hoạt động khuyến công cũng ngày càng được cụ thể, phù hợp với nhu cầu, khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp như: Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất; tổ chức bình chọn sản phẩm tiêu biểu; hỗ trợ tìm kiếm thị trường… Qua đó, đã khuyến khích nhiều cơ sở trên địa bàn tỉnh thúc đẩy sản xuất, đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Từ những kết quả đạt được, giai đoạn 2021 – 2025, Bắc Kạn xác định tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động khuyến công nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở phát huy các lợi thế của địa phương.

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung vào hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho cơ sở công nghiệp nông thôn. Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn thông qua hoạt động hỗ trợ xây dựng, đăng ký nhãn hiệu và đầu tư các phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn và các hoạt động xúc tiến thương mại khác…. Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp, hỗ trợ thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp và hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến. Nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn. Tư vấn thông tin phát triển công nghiệp nông thôn và đẩy mạnh công tác truyền thông. Kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn…/.

Một số mục tiêu cụ thể của Chương trình khuyến công tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025:
Hỗ trợ xây dựng được 03 – 04 mô hình trình diễn kỹ thuật;
Hỗ trợ 35 – 40 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;
Hỗ trợ xây dựng 01 – 02 mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;
Tổ chức được 02 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; 
Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng, đăng ký nhãn hiệu cho 15 – 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm làng nghề;
T
ổ chức 01 Hội chợ triển lãm trong nước;
Tham gia 04 hội chợ triển lãm, quảng bá sản phẩm công nghiệp tiêu biểu và hỗ trợ 70 – 80 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các hội chợ triển lãm trong nước để trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề…

Nguồn: https://backan.gov.vn/
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 124
Views This Month : 3265
Views This Year : 42107
Total views : 56533
Language
Skip to content