“Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bún tươi”

Thực hiện Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh danh mục Đề án khuyến công địa phương năm 2022 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 163/QĐ-SCT ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc giao dự toán chi tiết thực hiện đề án khuyến công địa phương bổ sung năm 2022.

Kết quả thực hiện Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất sản bún tươi” như sau:

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phúc đã đầu tư ứng dụng được 01 máy làm bún (MLBPT-300; Công suất: 300kg/giờ; Xuất xứ: Việt Nam; Máy mới 100%); 01 máy rửa bún (Model: MRBPT-300; Công suất: 300kg/giờ; Xuất xứ: Việt Nam; Máy mới 100%);  Tổng giá trị đầu tư là 121,0 triệu đồng.

Ngày 27 tháng 12 năm 2022,  Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã chủ trì phối hợp với UBND huyện Chợ Mới, UBND thị trấn Đồng Tâm, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại và Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phúc tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án. Theo đó, Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phúc đã đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến sản xuất bún tươi đúng chủng loại, model, đảm bảo đúng các thông số kỹ thuật, giá trị đầu tư theo nội dung yêu cầu của Hợp đồng thực hiện đề án khuyến công địa phương năm 2022.

Hoạt động đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất tạo điều kiện giúp hộ kinh doanh nâng cao tính chủ động trong khâu sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Quy mô sản xuất sau đầu tư máy làm bún và máy rửa bún của hộ kinh doanh ước đạt 300 kg bún tươi/giờ (tăng 200 kg bún tươi/giờ so với trước khi đầu tư ứng dụng máy làm bún và máy rửa bún), tạo việc làm ổn định cho trên 03-04 lao động tại địa phương với mức lương trung bình 4 triệu đồng/người/tháng, giúp nâng cao doanh thu, hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tạo thu nhập ổn định cho người lao động.

Đơn vị hỗ trợ đã đề nghị Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phúc thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản được hỗ trợ theo đúng các quy định của pháp luật; sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị đã được hỗ trợ từ đề án khuyến công phục vụ hoạt động sản xuất, tiếp tục mở rộng thị trường, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường… trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tối thiểu 02 năm kể từ thời điểm nghiệm thu bàn giao, hộ kinh doanh không được tự ý bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn hoặc cầm cố máy móc thiết bị được hỗ trợ.… Định kỳ hàng năm có trách nhiệm báo cáo Sở Công Thương và UBND huyện Chợ Mới (hoặc khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền) đối với nội dung được đề án hỗ trợ bằng kinh phí mua sắm tài sản cho Hộ kinh doanh./.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005088
Views Today : 5
Views This Month : 1542
Views This Year : 4031
Total views : 64571
Language
Skip to content