Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIV – năm 2019 tại Hải Phòng

Chiều ngày 23/5/2019, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIV – năm 2019. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục Công Thương địa phương và đại diện Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Toàn cảnh Hội nghị

(ảnh toàn cảnh Hội nghị)

Tại hội nghị, đại biểu đến từ 28 tỉnh thành phố đã có nhiều ý kiến tham luận, thảo luận, liên quan đến công tác khuyến công. Đồng thời thông qua 5 nhóm mục tiêu và 8 nhóm giải pháp cho thời gian tới, cam kết những hành động thiết thực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế đất nước trong tình hình mới.

Báo cáo của Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) tại hội nghị đã đánh giá và cho thấy công tác quản lý nhà nước về khuyến công ngày càng được củng cố. Tổ chức hệ thống quản lý khuyến công được quan tâm đầu tư, kết nối hoạt động ngày càng hiệu quả. Công tác xây dựng, thẩm định đề án, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán các đề án khuyến công ở một số địa phương có chuyển biến tích cực. Hoạt động khuyến công đã bám sát mục tiêu kế hoạch của chương trình khuyến công, trên cơ sở cụ thể hóa kế hoạch bằng các đề án. Quy mô và chất lượng các đề án khuyến công ngày càng được nâng cao và có tác động rõ nét đến phát triển công nghiệp ở nông thôn, góp phần tích cực trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ; hỗ trợ công nghiệp nông thôn thúc đẩy sản xuất, đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh mở rộng thị trường tiêu thụ.

Về kết quả cụ thể, báo cáo tại hội nghị cho biết, tổng kinh phí khuyến công thực hiện năm 2018 vừa qua của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc là 142.727 triệu đồng, tăng 10,7% so với năm 2017. Hoạt động khuyến công đã tổ chức đào tạo nghề và nâng cao tay nghề cho 2.724 lao động; đào tạo nâng cao năng lực quản lý và khởi sự doanh nghiệp cho 3.490 người; hỗ trợ xây dựng 35 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới và 407 cơ sở ứng dụng máy móc hiện đại và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các khâu sản xuất và xử lý ô nhiễm môi trường; hỗ trợ tổ chức 24 Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, tỉnh, huyện; hỗ trợ 62 cơ sở trong các hoạt động lập dự án đầu tư, marketing, thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói…

Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương), tổng nguồn kinh phí khuyến công năm 2019 được duyệt của 28 tỉnh, thành phố phía Bắc là 140,467 tỷ đồng. So với năm 2018, kinh phí cho khuyến công năm nay thấp hơn 3,14%. Trong 4 tháng đầu năm 2019, toàn vùng đã thực hiện với kinh phí 17,322 tỷ đồng, đạt 12,33% kế hoạch năm. Cụ thể, các địa phương đã thực hiện hỗ trợ được 33 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất công nghiệp, tổ chức đào tạo nghề cho 150 lao động, tổ chức 2 hội chợ và hỗ trợ 123 cơ sở CNNT tham gia; xây dựng và đăng ký thương hiệu cho 1 cơ sở CNNT.

Để tiếp tục phát triển công tác khuyến nông trong thời gian tới, Cục Công Thương địa phương đề ra 8 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục triển khai đồng bộ Chương trình hành động của ngành về thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đề án khuyến công đảm bảo đúng tiến độ, quy định; thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020, đổi mới cách thức xây dựng kế hoạch theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường nghiên cứu và áp dụng thực hiện hiệu quả các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khuyến công được ban hành trong thời gian qua; tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng phương thức thông tin tuyên truyền, cải tiến nội dung thông tin tuyên truyền để chuyển tải đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về cơ chế, chính sách, các hoạt động khuyến công và công nghiệp địa phương tới các cơ sở công nghiệp nông thôn; đẩy mạnh vận động tư vấn phát triển công nghiệp của các Trung tâm khuyến công.

PCT UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành

(ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng)

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIV – năm 2019 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của ngành Công thương khu vực phía Bắc cũng như thành phố Hải Phòng. Thông qua Hội nghị để đánh giá kết quả sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại của toàn ngành Công thương khu vực phía Bắc năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, triển khai các giải pháp những tháng cuối năm. Đây cũng là cơ hội cho các Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công trong khu vực giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, đề xuất các giải pháp phối hợp, liên kết, khai thác tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời kiến nghị, tham mưu với Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình điều hành quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp, thương mại, qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành cũng thông tin một số nét cơ bản về tình hình kinh tế – xã hội của thành phố, đặc biệt là tình hình phát triển các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Thứ trưởng BCT Đặng Hoàng An tại Hội nghị Khuyến công 2019

(ảnh Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho rằng cần nghiên cứu phương án hồi vốn cho khuyến công với doanh nghiệp đã được hỗ trợ, đạt hiệu quả kinh tế cao nhằm chia sẻ nguồn lực triển khai những hoạt động khác. Thứ trưởng cũng yêu cầu các địa phương tăng cường liên kết, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành và hoạt động khuyến công nhằm vừa phát huy được thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời liên kết khai thác có hiệu quả nhất tiềm năng lợi thế của cả vùng. Bên cạnh việc thực hiện 8 nhiệm vụ chủ yếu, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đề án khuyến công đảm bảo đúng tiến độ, quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng các quy định hiện hành. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công. Tăng cường thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác khuyến công trên địa bàn. Nâng cao năng lực và kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ lãnh đạo Trung tâm khuyến công và các phòng chuyên môn. Về dài hạn, các địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2020, trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Cục Công Thương địa phương, đổi mới cách thức xây dựng kế hoạch các hoạt động khuyến công theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Thứ trưởng yêu cầu nội dung này cần được thực hiện và hoàn thành vào đầu năm 2020 để trình và được phân bố đủ kinh phí cho thực hiện.

 Tang bang khen

(Ảnh tặng bằng khen)

Nhân dịp này, Bộ Công Thương đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công.

Trao co dang cai HN cho tinh TN

(Ảnh Lãnh đạo Bộ Công thương và lãnh đạo UBND thành phố chứng kiến trao cờ đăng cai Hội lần thứ XV cho tỉnh Thái Nguyên)

Hội nghị thống nhất tổ chức kỳ hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XV – năm 2020 tại tỉnh Thái Nguyên./.

Đăng Tùng-TTKC&XTTM
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005154
Views Today : 198
Views This Month : 2234
Views This Year : 10142
Total views : 70682
Language
Skip to content