Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực về các phương pháp và kỹ năng kêu gọi đề xuất đầu tư, kỹ năng tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp/HTX; nâng cao năng lực về công tác theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện các tiểu dự án APIF; nâng cao năng lực thẩm định, đánh giá các đề xuất đầu tư cho thành viên Hội đồng APIF

Thực hiện Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch công tác và ngân sách năm 2021 dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch chi tiết số 191/KH-BCĐ ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ban chỉ đạo dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn triển khai các hợp phần/tiểu hợp phần của dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) năm 2021; Kế hoạch số 24/KH-TTKC ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn về Tổ chức các lớp tập huấn của Tiểu hợp phần 3.3. Quỹ xúc tiến đầu tư kinh doanh nông lâm nghiệp (APIF) thuộc dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tại tỉnh Bắc Kạn.

Vào các ngày 28/4/2021, 29/4/2021, 07/5/2021 tại Hội trường Công ty cổ phẩn Sách – Thiết bị trường học Bắc Kạn và Trung tâm thương mại dịch vụ – thiết bị giáo dục Bắc Kạn, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn đã phối hợp với Ban điều phối dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn tổ chức các lớp tập huấn: nâng cao năng lực về các phương pháp và kỹ năng kêu gọi đề xuất đầu tư, kỹ năng tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp/HTX (20 đại biểu tham dự); Nâng cao năng lực về công tác theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện các tiểu dự án APIF (22 đại biểu tham dự); Nâng cao năng lực thẩm định, đánh giá các đề xuất đầu tư cho thành viên Hội đồng APIF (12 đại biểu tham dự). Mỗi lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 01 ngày.

Tại các lớp tập huấn, các học viên đã được các báo cáo viên là các giảng viên, chuyên gia tư vấn của trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên trình bày những kiến thức về quỹ Xúc tiến đầu tư kinh doanh nông lâm nghiệp (APIF) thuộc dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn. Bằng phương pháp truyền đạt lôi cuốn, hấp dẫn và những kiến thức, kỹ năng hữu ích, những bài thực hành cụ thể, các lớp tập huấn đã diễn ra trong không khí sôi nổi, có sự chủ động trong việc tương tác, trao đổi giữa báo cáo viên và đại biểu tham dự. Trong thời gian tập huấn các đại biểu tham dự và giảng viên đã tích cực trao đổi, chia sẻ những vấn đề khó khăn vướng mắc trong thực tế kêu gọi đề xuất đầu tư và tư vấn, hỗ trợ các đơn vị xin tài trợ từ quỹ APIF; những khó khăn trong công tác theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện các tiểu dự án APIF; những vấn đề khó khăn vướng mắc trong công tác chấm thẩm định của thành viên Hội đồng APIF. Đây là lần đầu tiên từ khi dự án triển khai, các lớp tập huấn được tổ chức đã tạo điều kiện cho các cán bộ tham gia dự án và các thành viên của Hội đồng APIF được trang bị, hoàn thiện  những kiến thức, kỹ năng trong công tác kêu gọi đề xuất dự án đầu tư và kỹ năng tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp/HTX xin tài trợ từ quỹ APIF; trong công tác theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện các tiểu dự án APIF; trong công tác thẩm định, đánh giá các đề xuất đầu tư của thành viên Hội đồng APIF. Qua đó kỳ vọng sẽ giúp cho việc triển khai Dự án đạt được các mục tiêu của Tiểu hợp phần 3.3. Qũy APIF,  giúp cho việc đánh giá các tiểu dự án khách quan, khoa học hơn, giúp xác định được những dự án đầu tư có hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả nguồn vốn tài trợ từ quỹ APIF và đạt được mục tiêu là có ít nhất 12 đơn vị được nhận tài trợ từ quỹ APIF./.

Hoàng Phương – TTKC&XTTM
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005224
Views Today : 141
Views This Month : 1614
Views This Year : 18579
Total views : 79119
Language
Skip to content