Hội nghị tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022

Chiều ngày 29/7/2022, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022. Với mục đích tuyên truyền tới công chức, viên chức và người lao động nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính, đặc biệt là mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính,đồng chí Hoàng Hà Bắc – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Công Thương đã nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2022 trong đó chú trọng kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thúc đẩy chuyển đổi số tại đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đ/c Hà Văn Tiến- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thông tin, tuyên truyền về công tác chuyển đổi số của tỉnh Bắc Kạn

Bên cạnh công tác cải cách hành chính là công tác chuyển đổi số. Thực hiện Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; Quyết định số 528/QĐ-SCT  ngày  05 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Danh mục các nhiệm vụ, dự án ưu tiên về chuyển đổi số năm 2022; Kế hoạch số 239/KH-UBND  ngày 27 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số và bảo đảm an toànthông tin mạng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 -2025. Sở Công Thương đã mời Đ/c Hà Văn Tiến- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tham dự hội nghị và báo cáo viên tuyên truyền về “những vấn đề đặt ra, giải pháp thực hiện chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và giai đoạn 2022-2025”. Tại Hội nghị, Đ/c Hà Văn Tiến đã tuyên truyền tổng quan về công tác chuyển đổi số của tỉnh Bắc Kạn nói chung và Sở Công Thương nói riêng. Đồng thời triển khai các văn bản về công tác chuyển đổi số, những giá trị được hưởng từ công tác chuyển đổi số, đồng thời đồng chí đã chỉ ra những thách thức, thuận lợi, khó khăn trong công tác chuyển đổi số ngành công thương. Đồng chí đã giúp công chức, viên chức thuộc Sở giải đáp những thắc mắc trong công tác thực hiện chuyển đổi số. Hội nghị cũng mời các chuyên gia về chuyển đổi số đề báo cáo các chuyên đề về “Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Công thương tỉnh Bắc Kạn, những vấn đề đặt ra”; “Giải pháp đẩy  mạnh  UDCNTT và chuyển đổi số trong hoạt động  XTTM năm 2022, giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, những vấn đề đặt ra”.

Qua hội nghị đã giúp cho công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương nắm được những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của đơn vị.

                                             Tin:  Bích Thơ; Ảnh: Phương Thảo (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004731
Views Today : 148
Views This Month : 3997
Views This Year : 12681
Total views : 27107
Language
Skip to content