Hội thảo chuyên đề về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2026, định hướng đến năm 2030

Sáng ngày 25/5/2021, UBND tỉnh đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2026, định hướng đến năm 2030. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải  chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo gồm có: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Lao động – TB&XH; Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Cục Thuế; Ban Quản lý các khu công nghiệp; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Toàn cảnh hội thảo

Tại Hội thảo đồng chí Hoàng Hà Bắc – Giám đốc Sở Công Thương đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 02-KL/TU ngày 22/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từ nay đến năm 2020; dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Các đại biểu tham dự Hội thảo cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 02-KL/TU, dự thảo Nghị quyết về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời đã tham gia đóng góp ý kiến về những kết quả đạt được của ngành công nghiệp trong giai 2016-2020, nêu lên những tồn tại, hạn chế cần khắc phục của ngành công nghiệp trong giai đoạn tới. Đồng thời, kiến nghị những nhiệm vụ, giải phát mà ngành công nghiệp cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu Kết luận Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải đánh giá cao việc các đại biểu tham dự đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để góp phần phát triển ngành công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn tới và đề nghị Sở Công Thương tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội thảo để hoàn thiện dự thảo Báo cáo và Nghị quyết./.

 Lô Đình Doãn (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 153
Views This Month : 3294
Views This Year : 42136
Total views : 56562
Language
Skip to content