Huyện Ba Bể phê duyệt danh mục 09 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm

Ngày 29/3/2021, UBND huyện Ba Bể ban hành Quyết định số 692/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục đề xuất dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2022.
Người dẫn xã Yến Dương chăm sóc bí xanh thơm

Theo đó, UBND huyện Ba Bể đã phê duyệt danh mục đề xuất 09 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2022. Trong đó, 07 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới và 02 dự án củng cố các chuỗi giá trị đã có.

Cụ thể, 07 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới gồm:

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm vỗ béo trâu, bò, thực hiện tại các xã Thượng Giáo, Bành Trạch, Hà Hiệu, Phúc Lộc, Cao Thượng, Nam Mẫu, Chu Hương, Yến Dương;

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gừng, thực hiện tại xã Thượng Giáo;

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm bí xanh thơm, thực hiện tại các xã Yến Dương, Địa Linh, Chu Hương;

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm dong riềng địa phương, thực hiện tại các xã Yến Dương, Chu Hương, Phúc Lộc;

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm hồng không hạt, thực hiện tại các xã Quảng Khê, Hoàng Trĩ, Đồng Phúc;

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm chuối, thực hiện tại các xã Khang Ninh, Địa Linh, Yến Dương;

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm chè, thực hiện tại xã Mỹ Phương và xã Chu Hương.

02 dự án củng cố các chuỗi giá trị đã có, gồm: Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm lợn thịt, thực hiện tại các xã Hà Hiệu, Địa Linh, Khang Ninh, Thượng Giáo, Cao Thượng; Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm lợn thịt bản địa, thực hiện tại các xã Đồng Phúc, Quảng Khê, Hoàng Trĩ, Nam Mẫu, Khang Ninh.

UBND huyện giao Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, UBND các xã, các đơn vị liên quan căn cứ danh mục đề xuất các dự án phát triển sản xuất được phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định./.

Nguồn: https://backan.gov.vn/
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 85
Views This Month : 3748
Views This Year : 11656
Total views : 72196
Language
Skip to content