Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022

Hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ báo cáo nhìn chung  diễn ra tương đối ổn định, hàng hoá được lưu thông thuận lợi, phong phú, đa dạng về mẫu mã, chất lượng đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh. Nửa đầu năm 2022, tình hình thị trường chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến nay cơ bản đã trở lại hoạt động bình thường, thị trường hàng hóa đảm bảo cung cấp cho người dân, không có hiện tượng thương nhân tự ý găm hàng, tăng giá. Riêng đối với mặt hàng xăng dầu trước những biến động của tình hình kinh tế – chính trị thế giới gây ảnh hưởng đến giá và nguồn cung xăng dầu, nhìn chung tại địa bàn tỉnh các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đều chấp hành tốt các điều kiện trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, tại địa bàn các huyện vùng sâu, vùng xa trong tỉnh vẫn còn tình trạng hết xăng dầu cục bộ tại một số cửa hàng thuộc hệ thống thương nhân phân phối, đại lý xăng dầu, với lý do: Thương nhân đầu mối chậm cung ứng, giá chiết khấu không đủ bù chi phí kinh doanh dẫn tới giảm nguồn cung tại một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 trên địa bàn tỉnh ước đạt 6.760 tỷ đồng, tăng 5,79% so với năm 2021, đạt 107,3% so với kế hoạch 2022.

Hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt kết quả khá, là điểm sáng trong phát triển khu vực dịch vụ của tỉnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2022 đạt 34,4 triệu USD, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 137,64% kế hoạch năm 2022; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 22,0 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 12,4 triệu USD.

Trong năm Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành và thực hiện: Kế hoạch triển khai Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 04/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo quản lý, điều hành đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Kết quả như sau:

Về Xúc tiến thương mại: Tăng cường, đa dạng các hoạt động XTTM và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM, như: Tổ chức sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản  phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022 tại huyện Ba Bể; tổ chức Tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh tại thành phố Hải Phòng; tổ chức 01 gian hàng của tỉnh tham gia trưng bày tại Hội chợ triển lãm tại Hy Lạp.  Xây dựng và triển khai Kế hoạch số 96/KH-SCT ngày 07/11/2022 về Tổ chức Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022 – Vietnam Grand Sale 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Xây dựng mô hình Điểm mua bán hàng hóa, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền tỉnh Bắc Kạn tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể và xây dựng Điểm bán hàng Việt Nam tại huyện Na Rì.

Về An toàn thực phẩm: Hỗ trợ 03 chợ xây dựng mô hình chợ bảo đảm ATTP (chợ Bộc Bố, chợ thị trấn Phủ Thông, chợ thị trấn Đồng Tâm); cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Tổng số có 12 hồ sơ. Kết quả 12/12 hồ sơ hoàn thành trước thời gian quy định từ 0,5 ngày trở lên.

Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Tham mưu UBND tỉnh các văn bản: Tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; triển khai tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; tăng cường triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP; Phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh quản lý truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn hàng hóa, quyền lợi người tiêu dùng đối với hiện tượng vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc ảnh hưởng đến sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam – 15/3 ; trong đó thực hiện tuyên truyền, phối hợp UBND huyện Chợ Đồn tổ chức Chương trình “Ngày hội hàng hóa vì người tiêu dùng” và Chợ đêm huyện Chợ Đồn năm 2022 với quy mô 25 gian hàng.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 830/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 23/9/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Triển khai xây dựng mô hình điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tinh hoa hàng Việt Nam”, “Tự hào hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại huyện Na Rì.

Lĩnh vực xăng dầu: Trong năm 2022, trước những biến động của tình hình thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, phòng đã chủ động quản lý, nắm bắt thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh, phối hợp các đơn vị liên quan đảm bảo quản lý cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh yêu cầu đảm bảo hoạt động kinh doanh xăng; báo cáo Bộ Công Thương tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; góp ý sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu; phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tiếp nhận tổng số 33 hồ sơ. Kết quả, hoàn thành 33/33 hồ sơ hoàn thành trước thời gian quy định (không có hồ sơ quá hạn). Trong đó, thẩm định và cấp 18 giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; cấp bổ sung, sửa đổi 14 giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và cấp 01 giấy xác nhận đại lý bán lẻ xăng dầu.

Về phát triển thương mại điện tử: thực hiện chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã xuất khẩu tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử” từ nguồn kinh phí của tỉnh hỗ trợ cho 5 doanh nghiệp, Hợp tác xã (Hợp tác xã  Ngân Sơn, Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Như Cố, Hợp tác xã Hoàng Huynh, Hợp tác xã Nhung Lũy, Hợp tác xã Hoàng Hương) có tiềm năng, phù hợp với mục tiêu phát triển thương mại điện tử của tỉnh và đáp ứng các tiêu chí tham gia sàn thương mại điện tử https://www.lazada.vn/, https://backanmarket.vn/ với tổng số 50 sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đồng thời, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn được Bộ Công Thương phê duyệt đề án: “Hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã xuất khẩu tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử” từ nguồn kinh phí của Bộ Công Thương, Sở Công Thương đã lựa chọn HTX Tài Hoan (Chế biến tinh bột và sản xuất miến dong), HTX nông nghiệp Tân Thành (Sản xuất chế biến nông sản) với tổng số 21 sản phẩm OCOP tham  gia  sàn  giao dịch thương mại điện tử quốc tế https://www.alibaba.com/. Đồng thời 02 hợp tác xã này lựa chọn 50 sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Bắc Kạn (ưu tiên đối với sản phẩm  OCOP  của  tỉnh) đáp ứng các tiêu chí tham gia các sàn thương mại  điện  tử  uy  tín  trong  nước  (Sàn  TMĐT: https://www.sendo.vn; https://shopee.vn).

Lĩnh vực xuất nhập khẩu:  Kịp thời thông tin cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Lào Cai để chủ động điều tiết hàng hóa xuất khẩu, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại kinh tế cho người dân, doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa; thông báo danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp; phối hợp cung cấp số liệu hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất khẩu nông sản giai đoạn 2021-2022 cho WTO. Tổ chức thành công lớp tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực xuất nhập khẩu năm 2022 cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn với hơn 60 đại biểu tham gia.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005101
Views Today : 5
Views This Month : 123
Views This Year : 5026
Total views : 65566
Language
Skip to content