Kết quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã tích cực triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nổi bật trong năm 2019 như sau:

Thứ nhất, về Quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến mại:

Tiếp nhận các thông báo khuyến mại của thương nhân gửi bằng hình thức điện tử trực tuyến qua địa chỉ: https://motcua.backan.gov.vn; tiếp nhận qua đường bưu điện, số ít tiếp nhận trực tiếp tại sở Công Thương, biên nhận thông báo khuyến mại cho các hồ sơ thông báo khuyến mại gửi trực tiếp; xác nhận đăng ký thực hiện các chương trình khuyến mại và theo dõi các chương trình khuyến mại trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện khuyến mại trên địa bàn thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP. Lực lượng quản lý thị trường thực hiện tốt chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với hoạt động khuyến mại.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến mại trên địa bàn Sở Công Thương đã tiếp nhận khoảng 5.600 thông báo thực hiện khuyến mại và xác nhận 42 hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của các thương nhân trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị khuyến mại 1.691.033 triệu đồng. Trong đó có 02 Chương trình khuyên mại đã được Sở Công Thương xác nhận có giải thưởng không có người trúng thưởng, thương nhân đã thực hiện nộp 50% giá trị giải thưởng vào ngân sách theo quy định trị giá 48,75 triệu đồng; Lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã thực hiện kiểm tra, giám sát 05 lượt, trong đó phát hiện và áp dụng hình thức xử lý vi phạm hành chính 03 trường hợp, thu nộp 80 triệu đồng;

Thứ hai,  Quản lý nhà nước đối với hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại:

Đa phần các doanh nghiệp tổ chức hội chợ, triển lãm Thương mại đều chấp hành nghiêm các quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động xúc tiến thương mại. Công tác tổ chức hội chợ, Sở đã sát sao trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan như Công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Thương mại, UBND các huyện, thành phố nhằm đảm bảo hội chợ hoạt động đúng theo các quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong những ngày diễn ra hội chợ.  Doanh nghiệp tổ chức hội chợ đã chấp hành chế độ báo cáo kết quả tổ chức hội chợ tới cơ quan chức năng theo quy định.

Sở Công Thương  đã xác nhận cho các đơn vị đăng ký tổ chức 11 hội chợ, triển lãm trong năm 2019, đã tổ chức thực hiện 07 hội chợ trên địa bàn tỉnh; còn 04 hội chợ không tổ chức vì lý do khách quan từ thương nhân đăng ký thực hiện.

Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, khó khăn và hạn chế như sau:

– Trong công tác quản lý nhà nước về khuyến mại: Thông báo thực hiện khuyến mại của thương nhân gửi đến sở Công Thương còn chậm so với thời gian theo quy định, số lượng thông báo thực hiện khuyến mại gửi đến sở rất nhiều nên gặp khó khăn trong công tác công bố công khai theo quy định tại Mục 6, Điều 17 của Nghị Nghị định số 81/2018/NĐ-CP. Một số thương nhân khi thực hiện Chương trình khuyến mại mang tính may rủi chưa quan tâm đến việc phải đăng ký thực hiện khuyến mại với Sở Công Thương dẫn đến còn trường hợp phải xử lý vi phạm hành chính; Một số thương nhân chưa qua tâm việc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

– Trong công tác quản lý nhà nước về hội chợ: Hầu hết các doanh nghiệp tham gia hội chợ trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh, về tính chất, chỉ đơn thuần mua bán các mặt hàng phục vụ tiêu dùng trong gia đình, do vậy hiệu quả kinh tế từ tổ chức hội chợ chưa cao, các hợp đồng về bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm của địa phương được ký còn rất ít; Hàng hóa, trưng bày, quảng bá, bày bán tại hội chợ còn có trường hợp chưa xuất trình được về bằng chứng chứng minh nguồn gốc, xuất sứ đặc biệt đối với các loại đồ chơi trẻ em, quần, áo may gia công… Nên công tác quản lý giám sát cũng gặp khó khăn.

Trong thời gian tới đơn vị tiếp tục đề nghị Cục xúc tiến thương mại xem xét báo cáo Bộ Công Thương hướng dẫn và làm rõ hơn đối với thành phần hồ sơ khi thương nhân đăng ký thực hiện khuyến mại mang tín may rủi quy định tại điểm d, mục 4 điều 19 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP về hồ sơ “ 01 bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật”. Thực tế hiện nay việc cung cấp giấy tờ về chất lượng của hàng hóa dùng để khuyến mại là một khó khăn cho thương nhân khi sử dụng hàng hóa không phải do thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại kinh doanh./.

Hoàng Thị Yến (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 121
Views This Month : 3262
Views This Year : 42104
Total views : 56530
Language
Skip to content