Kết quả hoạt động công nghiệp – thương mại 9 tháng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

  1. Sản xuất công nghiệp

1.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp tháng 9 năm 2020 so với tháng cùng kỳ năm trước ước tính tăng 6,6%. Trong đó: Ngành khai khoáng tăng 6,16%; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,94%; Ngành sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 8,71% và nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,05%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp quý III/2020 tăng 5,98% so với quý cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 6,54%; ngành chế biến, chế tạo tăng 4,46%; ngành sản xuất, phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 7,17% và nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,88%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn 9 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước tăng 3,5%: Trong đó: Ngành khai khoáng tăng 1,24%; Ngành chế biến, chế tạo tăng 4,05%; Ngành sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 7,87% và nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,93%.

1.2. Giá trị sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 9 năm 2020 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 120.325 triệu đồng, tăng 4,35% so với tháng 8/2020 và tăng 6,84% so với tháng cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp cộng dồn 9 tháng năm 2020 trên địa bàn tỉnh ước tính đạt 950.207 triệu đồng, tăng 3,68% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, công nghiệp khai thác ước đạt 272.807 triệu đồng, tăng 1,02%; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 603.933 triệu đồng, tăng 4,45%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước đạt 43.971 triệu đồng, tăng 7,19%; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 29.796 triệu đồng, tăng 8,27% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp quý 3 năm 2020 ước đạt 346.843 triệu đồng, tăng 17,06% so với quý II năm 2020 và tăng 5,12% so với quý cùng kỳ năm 2019. Trong đó, công nghiệp khai thác khoáng sản ước đạt 104.899 triệu đồng, tăng 27,11% so với quý II năm 2020 và tăng 3,78% quý III năm 2019; Công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 215.737 triệu đồng, tăng 13,65% so với quý II năm 2020 và tăng 5,71% quý III năm 2019; Công nghiệp sản xuất phân phối điện và khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước đạt 15.587 triệu đồng, tăng 9,27% so với quý II năm 2020 và tăng 4,22% quý III năm 2019; Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước đạt 10.620 triệu đồng, tăng 9,82% so với quý II năm 2020 và tăng 8,22% so với quý cùng kỳ năm trước.

1.3. Sản phẩm công nghiệp

Một số sản phẩm công nghiệp sản xuất chủ yếu trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước ước đạt như sau: Tinh quặng kẽm 14.885 tấn, giảm 9,73%; Quặng ôxít kẽm 16.992 tấn, tăng 27,97 %; Đá xây dựng 308.983 m3, tăng 14,05%; Quần áo may sẵn 811 nghìn cái, tăng 4,51%; Gỗ

xẻ các loại 7.048 m3, bằng 49,42%; Giấy bìa các loại 1.715 tấn, bằng 90,69%; Bê tông tươi 15.218 m3, tăng 31,71%; Điện thương phẩm phát ra 189,30 triệu kwh, tăng 8,86%; Nước máy sản xuất 2.450 m3, tăng 7,08%.

  1. Thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt 3.063,698 tỷ đồng, bằng 91,76% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 1.343,055 tỷ đồng, tăng 7,53% so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng gỗ và vật liệu xây dựng ước đạt 361,562 tỷ đồng, tăng 38,38% so với cùng kỳ năm trước; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình ước đạt 254,924 tỷ đồng, tăng 9,38% so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm ước đạt 19,416 tỷ đồng, bằng 305,96% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh những nhóm hàng có doanh thu tăng, một số nhóm hàng do ảnh hưởng của dịch covid-19 nên doanh thu 9 tháng đầu năm 2020 lại giảm mạnh như: doanh thu nhóm hàng phương tiện đi lại ước đạt 129,132 tỷ đồng, giảm 39,26% so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng hóa khác ước đạt 64,698 tỷ đồng, giảm 77,16% so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng may mặc ước đạt 203,104 tỷ đồng, giảm 26,37% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý III năm 2020, doanh thu bán lẻ hàng hóa đã có dấu hiệu phục hồi sau thời gian dịch bệnh. Doanh thu bán lẻ quý III/2020 tăng 2,35% so với quý III năm 2019. Những nhóm hàng có mức doanh thu tăng cao là nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 484,058 tỷ đồng, tăng 15,33% so với quý III/2019; nhóm hàng gỗ và vật liệu xây dựng ước đạt 164,28 tỷ đồng, tăng 85,14% so với quý III/2019.

Doanh thu 9 tháng đầu năm 2020 của ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 482,24 tỷ đồng, giảm 15,55% so với cùng kỳ năm trước; dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 172,132 tỷ đồng, giảm 10,58% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý III/2020, doanh thu của các ngành dịch vụ đã có dấu hiệu hồi phục. Ước doanh thu quý III/2020 của ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống là 194,947 tỷ đồng, tăng 44,54% so với quý II/2020, và tăng 1,96% so với quý cùng kỳ năm trước; ước doanh thu quý III/2020 của ngành dịch vụ tiêu dùng khác là 65,697 tỷ đồng, tăng 43% so với quý II/2020, và tăng 6,19% so với quý III/2019.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 124
Views This Month : 3265
Views This Year : 42107
Total views : 56533
Language
Skip to content