Kết quả thực hiện việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương năm 2020

Việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hiện đại hóa nền hành chính do đó, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy về nhiệm vụ này.

Theo đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc chuyển đổi áp dụng từ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công Thương, đến nay cơ bản đã hoàn thành, Văn phòng đã thực hiện hướng dẫn và đang trong giai đoạn áp dụng. Bao gồm:

  • Bản mô tả mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;
  • 04 Hướng dẫn (Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu và hồ sơ); Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội; Hướng dẫn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng; Hướng dẫn kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp);
  • 04 Quy trình nội bộ (Quản lý công văn đi đến; Quy trình xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng; Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”; Quy trình nội bộ Thanh tra);
  • 108 Quy trình TTHC (57 QT TTHC phòng QLTM; 36 QT TTHC phòng QLCN, 15 QT TTHC phòng AT-NL).

Quy trình được áp dụng nhằm đảm bảo tra cứu thông tin, văn bản, triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm thời gian, phân rõ trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động cải tiến trong HTQLCL được thực hiện thường xuyên như: cập nhật các thủ tục hành chính được bãi bỏ, bổ sung, ban hành mới; cập nhật sự thay thế, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; rà soát giảm thời gian thực hiện các TTHC… Qua đó góp phần cải tiến công tác quản lý, lề lối làm việc, hạn chế sai sót, tiết kiệm thời gian, quản lý công việc tốt hơn, mang lại hiệu quả cao hơn, trên cơ sở đó, đơn vị tiếp tục cập nhật những nội dung thay đổi, tiến hành đánh giá nội bộ, thực hiện khắc phục những điểm không phù hợp và cải tiến HTQLCL.

Việc áp dụng thực hiện HTQLCL vào giải quyết các công việc chuyên môn tại đơn vị có sự tham gia của lãnh đạo sở, các phòng chuyên môn và từng cá nhân công chức, nhất là tăng cường trách nhiệm của Trưởng các phòng, ban trong việc duy trì, khắc phục và cải tiến hệ thống. Cán bộ, công chức tại đơn vị cũng đã hiểu tác dụng của việc áp dụng HTQLCL nên giải quyết công việc chuyên môn theo đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo chính xác và đúng thời gian quy định. Đơn vị đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-SCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Sở Công Thương về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, trong đó Giám đốc là Trưởng ban chỉ đạo, Phó GĐ là phó ban chỉ đạo, thành viên là trường các phòng thuộc sở nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục duy trì có hiệu quả, thực hiện khắc phục, phòng ngừa và thường xuyên cải tiến HTQLCL, trong đó: Tiếp tục duy trì, cải tiến áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 tại các phòng của sở; Xây dựng và áp dụng thực hiện các quy trình khi có TTHC mới, điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ; tiếp tục cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo về chuyên gia đánh giá nội bộ và tập huấn cho CBCC nâng cao nhận thức về HTQLCL; quán triệt công chức, viên chức trong cơ quan tiếp tục duy trì, cải tiến, xác định công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL trong hoạt động của Sở là nội dung bắt buộc của chương trình cải cách hành chính và đơn giản hóa TTHC. Thực hiện việc đánh giá, xem xét theo quy định đối với HTQLCL, định kỳ 01 lần/ năm./.

                                          Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004733
Views Today : 61
Views This Month : 4199
Views This Year : 12883
Total views : 27309
Language
Skip to content