Khối thi đua Kinh tế – Kỹ thuật tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019

Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Sở Công Thương (đơn vị Trưởng khối) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Khối thi đua Kinh tế – Kỹ thuật.

14a27c9961e999b7c0f8

Dự và chỉ đạo hội nghị có đại điện Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, thường trực thi đua và cán bộ tham mưu công tác thi đua, khen thưởng của 10 đơn vị thành viên trong Khối thi đua Kinh tế – Kỹ thuật. Ông Hoàng Hà Bắc – Giám đốc Sở Công Thương và ông Nông Quang Nhất – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đại diện đơn vị Trưởng khối thi đua báo cáo kết quả công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Khối, năm 2019 các đơn vị trong Khối đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; Hội nghị thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như triển khai thực hiện các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020; các phong trào thi đua chuyên đề theo từng ngành, lĩnh vực gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện ký giao ước thi đua năm 2020 và phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu đã đăng ký; tiếp tục quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua để đề xuất, khen thưởng kịp thời; xây dựng chương trình giao lưu thi đấu Thể thao – Văn nghệ của Khối thi đua Kinh tế – Kỹ thuật…

bfba93ba8eca76942fdb

Hội nghị đã thảo luận, thông qua Bản chấm điểm thi đua của 10 đơn vị trong Khối thi đua Kinh tế – Kỹ thuật, đồng thời suy tôn đơn vị xuất sắc, xuất sắc tiêu biểu năm 2019. Kết quả bỏ phiếu kín đã nhất trí đề nghị Ban thi đua Khen thưởng tỉnh tặng cờ thi đua cho Sở Giao Thông vận tải và tặng bằng khen cho Sở Xây dựng.

 Tại hội nghị ông Hoàng Hà Bắc – Giám đốc Sở Công Thương đã trao cờ cho đơn vị Trưởng khối năm 2020 là Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và phó khối là Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh trước sự chứng kiến của các đơn vị trong khối./.

Phương Thảo (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004734
Views Today : 80
Views This Month : 4343
Views This Year : 13027
Total views : 27453
Language
Skip to content