LẤY Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý CHO DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2025, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Văn bản số 3600/UBND-KT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030, trong đó giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở ngành đơn vị đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030 theo đúng quy định hiện hành.

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã ký hợp đồng với Viện Nghiên Cứu Thương mại (nay là Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công Thương) để lập Điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030”.

Đến nay, Sở Công Thương đã xây dựng xong dự thảo Điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030, đề nghị các các Sở, ban, ngành, đơn vị; UBND các huyện, thành phố tham gia đóng góp ý để Sở Công Thương chỉnh sửa và hoàn thiện.

Nội dung Dự thảo Điều chỉnh quy hoạch xem tại đây.

Triệu Thị Thanh Hoa (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005257
Views Today : 82
Views This Month : 1936
Views This Year : 21899
Total views : 82439
Language
Skip to content