Mời Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thực hiện Kế hoạch 59/KH-SCT ngày 16/6/2022 của Sở Công Thương Bắc Kạn kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực xuất nhập khẩu năm 2022. Theo đó, Sở Công Thương Bắc Kạn phối hợp với Học viện Ngoại giao mở lớp tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dành cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, người lao động trực tiếp của doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mặt hàng có lợi thế xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 01 ngày, khai mạc vào hồi 8h00, ngày 28/6/2022 (Thứ ba).
  2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2- Khu A, Nhà khách Tỉnh Bắc Kạn (Phía trong trụ sở Tỉnh ủy Bắc Kạn).
  3. Thành phần:

– Mời Lãnh đạo và cán bộ các đơn vị: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hội Doanh nhân OCOP tỉnh;

– Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, người lao động trực tiếp của Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác và các Cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng có lợi thế xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. (Mỗi đơn vị mời 02 đại biểu).

  1. Nội dung của Hội nghị tập huấn:

– Tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam: Cơ cấu xuất khẩu hàng hóa và yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu;

– Tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:  Thực trạng đội ngũ nhân lực làm công tác xuất nhập khẩu của Việt Nam; thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác xuất nhập khẩu của Việt Nam (Tổ chức sản xuất và xuất khẩu hàng hóa; vấn đề Logistics trên thế giới và Việt Nam….); thực trạng công tác quản lý xuất nhập khẩu của Việt Nam (Một số rào cản trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; Tìm kiếm và đánh giá thị trường….);

– Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực để đẩy mạnh xuất nhập khẩu của Việt Nam: Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và người lao động.

Ban Tổ chức bố trí phòng nghỉ tối 27/6/2022 và hỗ trợ tiền ăn, tiền xe đi lại cho cho đại biểu không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp.

Với nội dung trên, đề nghị các đơn vị tham gia đăng ký thông tin đại biểu (họ và tên, chức vụ, số điện thoại, email) gửi đến địa chỉ email: oanhmtk.ct@backan.gov.vn để tổng hợp, chuẩn bị tổ chức Hội nghị.

Sở Công Thương Bắc Kạn


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005008
Views Today : 76
Views This Month : 1029
Views This Year : 43438
Total views : 57864
Language
Skip to content