Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

Ngày 08/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.

Nội dung chính: Nghị định này quy định về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, áp dụng đối với thương nhân, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến xuất xứ hàng hóa. Nghị định gồm 5 chương, 37 điều, quy định cụ thể về các nội dung liên quan đến xuất xứ hàng hóa gồm: quy tắc xuất xứ ưu đãi, quy tắc xuất xứ không ưu đãi, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, trách nhiệm của các cơ quan…

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 hướng dẫn Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa. So với Nghị định số 19/2006/NĐ-CP, Nghị định này đã bổ sung thêm một số từ ngữ để làm rõ hơn nội dung như: “Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng”, “Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ”, “Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa”, “Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa”…

Chi tiết nội dung Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ xem tại đây.

Kim Oanh- Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005001
Views Today : 95
Views This Month : 318
Views This Year : 42727
Total views : 57153
Language
Skip to content