Phấn đấu công nghiệp tăng trưởng 10%

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động sản xuất công nghiệp; tăng cường công tác cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh… Đó là một số giải pháp trọng tâm được tỉnh Bắc Kạn đưa ra nhằm thúc đẩy công nghiệp phát triển trong năm 2020.

Công nghiệp tăng trưởng khá

Năm 2019, khu vực công nghiệp của tỉnh Bắc Kạn tiếp tục có bước phát triển. Điều này đã được minh chứng cụ thể qua những con số cụ thể như: Tốc độ tăng trương kinh tế khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,63% so với cùng kỳ năm 2018, riêng khu vực công nghiệp tăng 16,37%. So với năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2019 tăng 13,21%; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) tăng 8,54%.

Khu vực công nghiệp có nhiều khởi sắc trong năm 2019

Để đạt được kết quả trên, trong năm vừa qua, các cấp, ngành của tỉnh đã tích cực triển khai quyết liệt nhiều giải pháp như: Thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Bắc Kạn để thu hút vốn đầu tư và bổ sung nguồn điện năng cho lưới điện quốc gia; điều chỉnh nâng công suất máy biến áp trạm 110kV Bắc Kạn nhằm đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; thành lập cụm công nghiệp Huyền Tụng – Thành Phố Bắc Kạn để tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp. Tỉnh đã quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 05 dự án đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp nhưng không triển khai, triển khai chậm tiến độ, dừng hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả; xử lý xong 02 dự án chấm dứt hoạt động đầu tư của Công ty Cổ phần Sahabak tại Khu công nghiệp Thanh Bình và giao đất cho nhà đầu tư mới để thực hiện dự án đầu tư theo quy định. Trong năm, các cấp, ngành cũng đã chủ động thực hiện các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt động sản xuất ổn định, đồng thời rà soát các dự án công nghiệp đã đầu tư hoàn thành nhưng đang dừng sản xuất để đôn đốc đưa nhà máy đi vào hoạt động trở lại…

Tiếp tục tạo đà để công nghiệp phát triển

Nhằm thúc đẩy các hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển, trong năm 2020, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tập trung hoàn chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Bắc Kạn để thu hút vốn đầu tư và bổ sung nguồn điện năng cho lưới điện quốc gia; điều chỉnh nâng công suất máy biến áp trạm 110kV Bắc Kạn nhằm đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II; triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn; thành lập Cụm công nghiệp Quảng Chu, huyện Chợ Mới và một số Cụm công nghiệp khác có trong quy hoạch trên địa bàn tỉnh để kêu gọi đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020 để cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, nâng tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia.

Năm 2020, Bắc Kạn phấn đấu hoàn chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã yêu cầu ngành chuyên môn và các địa phương chủ động thực hiện các biện pháp hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, chất lượng, mẫu mã sản phẩm được đảm bảo theo quy định, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh; tiếp tục rà soát, bổ sung danh mục các dự án sản xuất công nghiệp có tiềm năng, lợi thế so sánh, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh nhất là trong lĩnh vực chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng để thu hút đầu tư vào tỉnh; nâng cao năng lực thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư và tham mưu xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư… Đồng thời đôn đốc việc thực hiện công tác ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm dong riềng giữa các cơ sở, doanh nghiệp chế biến với các hộ dân trồng dong riềng; xây dựng phương án huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp phục vụ công tác khai thác, vận chuyển nguyên liệu phục vụ cho các cơ sở, doanh nghiệp chế biến nông, lâm sản; khảo sát, hướng dẫn các địa phương lập hồ sơ để được công nhận làng nghề; phấn đấu mỗi huyện công nhận được 01 làng nghề trong năm 2020.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với đơn vị chức năng tham mưu cho UBND tỉnh hướng giải quyết các tồn tại về bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến đất đai, giao đất cho các dự án công nghiệp đã được chấp thuận đầu tư; xử lý các tồn tại về đất đai của các dự án đầu tư đã chấm dứt hoạt động hoặc đã bị thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Sở Xây dựng hướng dẫn, định hướng, khuyến khích các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện hoàn thiện sản phẩm đảm bảo hợp chuẩn, hợp quy theo quy định…

Mục tiêu của tỉnh Bắc Kạn là từ nay đến cuối năm 2020, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) khu vực công nghiệp tăng 10%; tổng sản phẩm của công nghiệp (GRDP) đạt 463.700 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn tỉnh đạt 1.384 tỷ đồng; tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98%…/.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 102
Views This Month : 3765
Views This Year : 11673
Total views : 72213
Language
Skip to content