Sở Công Thương Bắc Kạn đạt kết quả cao trong bảng xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành kể từ khi xếp hạng đến nay

Có thể khẳng định rằng, công tác CCHC đã được đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến tích cực, thể hiện trên các mặt: Việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức các phòng, ban và phân công nhiệm vụ rõ ràng cùng với việc bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo đã góp phần nâng cao năng lực giải quyết công việc của từng phòng, ban chuyên môn; các Nội quy, Quy chế, Quy định của cơ quan được rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp và được thông qua tại Hội nghị công chức, viên chức, người lao động đã phát huy vai trò làm chủ của công chức, viên chức, đồng thời phát huy quy chế dân chủ ở cơ quan; Lãnh đạo sở và công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan nhận thức CCHC là công việc thường xuyên và liên tục, nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động  có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực, hoạt động có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức ngày càng được nâng lên.

Kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành từ khi xếp hạng đến nay (2013-2019) cụ thể như sau:

Năm Điểm Xếp loại Xếp hạng
2013 86,5 Tốt 02
2014 87 Tốt 03
2015 78,4 Khá 02
2016 89,4 Tốt 02
2017 83,92 Tốt 08
2018 87,61 Tốt 02
2019 95,26 Xuất sắc 01

 

Với kết quả đạt được tin tưởng rằng năm 2020, đơn vị tiếp tục đạt kết quả xếp hạng cao trong bảng xếp hạng các sở, ban, ngành của tỉnh./.

                                                                    Sở Công Thương

 

 

 

 
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004728
Views Today : 142
Views This Month : 3578
Views This Year : 12262
Total views : 26688
Language
Skip to content