SỞ CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “KHÔNG CHỜ”

Nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, kịp thời. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và công chức các phòng thuộc Sở trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Ngày 18/10/2022 Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-SCT về triển khai thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính “không chờ” thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Công Thương.

Theo đó, Sở Công Thương triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính “không chờ” đối với 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Xúc tiến Thương mại, đó là: Thủ tục Thông báo hoạt động khuyến mại và Thủ tục Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại. Giao Bộ phận tiếp nhận, giải quyết 02 Thủ tục Thông báo hoạt động khuyến mại và Thủ tục Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại là công chức trực bộ phận Một cửa của đơn vị tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công và phòng Quản lý Thương mại có trách nhiệm hỗ trợ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân trong quá trình đăng ký, nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Thường xuyên truy cập vào Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh để kịp thời giải quyết thủ tục hành chính ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Theo số liệu từ đầu năm tới hết ngày 19/10/2022 số lượng hồ sơ phát sinh của 02 thủ tục hành chính là 11.393 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại là 11.225 hồ sơ, hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại là 168 hồ sơ. Thời gian thực hiện 02 thủ tục hành chính nêu trên theo quy định là 03 ngày làm việc, nay đưa vào thực hiện “không chờ” đã rút ngắn thời hạn giải quyết và trả kết quả xuống còn 02 giờ làm việc.

Việc đưa 02 thủ tục hành chính trên vào thực hiện “không chờ” đã góp phần rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm thiểu bước in giấy hẹn cho công dân, góp phần tiết kiệm, tránh lãng phí, tránh việc phải lưu nhiều giấy tờ, tổ chức, công dân không cần phải đi lại nhiều lần, chỉ cần đến một lần và mang kết quả về ngay. Dự kiến trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục xem xét, lựa chọn thêm một số thủ tục hành chính có tính chất đơn giản để đưa vào thực hiện giải quyết theo hướng “không chờ” nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính của công dân, tổ chức trong và ngoài tỉnh./.

Lương Quyên
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004733
Views Today : 58
Views This Month : 4196
Views This Year : 12880
Total views : 27306
Language
Skip to content