Sơ kết phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 tại Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 4318/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Công Thương chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 và Hướng dẫn số 371/HD-UBND ngày 06/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về hướng dẫn sơ kết phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Trong thời gian vừa qua, nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới đối với phát triển kinh tế nông thôn tỉnh Bắc Kạn, Sở Công Thương Bắc Kạn đã và đang tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu gắn với nhiệm vụ được phân công. Sở đã thực hiện lồng ghép triển khai phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với các nội dung, tiêu chí cụ thể.

  1. Đối với tiêu chí số 4 về điện nông thôn

Do đặc thù là tỉnh miền núi, địa hình phức tạp nhiều đồi núi, để đáp ứng nhu cầu cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, xây dựng hệ thống điện trên địa bàn xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Sở đã chỉ đạo và phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Kạn tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng mạng lưới điện nông thôn đồng thời xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn vốn đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các công trình điện gắn với lộ trình thực hiện nông thôn mới tại các xã trong tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra giám sát công trình điện; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện. Tỷ lệ số hộ có điện, số thôn bản có điện không ngừng được nâng cao cùng với chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện đáng kể, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương cũng như góp phần vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đến hết năm 2017, tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh là 96,53%; điện thương phẩm đạt 151,143 triệu kWh; điện sản xuất từ 03 nhà máy trên địa bàn là 36,367 triêu kWh, cung cấp được 24,1% so với sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tỉnh; 6 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh là 97,2%/ 97% kế hoạch năm 2018.

Tình hình thực hiện công tác đánh giá tiêu chí số 4: Công tác thẩm định, xét công nhận tiêu chí số 4 về điện nông thôn được thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 của Bộ Công Thương. Bắc Kạn là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế xã hội và cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, do đó trong quá trình thẩm định vẫn còn một số chỉ tiêu kỹ thuật chưa thật sự đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT. Tính đến thời điểm báo cáo: Số xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 điện nông thôn là 16 xã/110 xã.

  1. Đối với tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, đây là tiêu chí phản ánh thực tế mức sống và tiêu dùng xã hội của người dân, phản ánh điều kiện cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu giao thương của người dân. Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có 65 chợ (gồm 01 chợ hạng 1; 03 chợ hạng 2 và 61 chợ hạng 3), trong đó có 04 chợ hoạt động không hiệu quả và 03 chợ tạm. Nhìn chung các chợ nông thôn đều có quy mô hạng 3, có kết cấu xây dựng chợ kiên cố hoặc bán kiên cố, họp không thường xuyên, chỉ họp theo phiên (5ngày/phiên). Đối với siêu thị, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 01 siêu thị (Siêu thị BK Mart – Tổ 5, phường Sông Cầu, thành Phố Bắc Kạn) được đầu tư từ nguồn vốn tư nhân. Về cơ bản, các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh đều có các cửa hàng bán lẻ đáp ứng yêu cầu về cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đối với các chợ nông thôn, nhìn chung đều phát huy tốt vai trò trong phân phối hàng hóa tại các địa phương. Tính đến hết năm 2017, số xã đạt chuẩn tiêu chí số 7 về chợ nông thôn có 10/110 xã đạt. Phấn đấu hết năm 2018 đạt 18/110 xã.

  1. Kết quả triển khai công tác khuyến công

Ngoài tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7, ngành công thương thông qua triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã có sự tác động, hỗ trợ trong xây dựng tiêu chí số 10 về Thu nhập, tiêu chí số 12 về Lao động có việc làm, tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất. Cụ thể như: Thông qua công tác khuyến công hàng năm, Sở Công Thương đã hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất mua dây chuyền, thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ sản xuất, trong hai năm 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 Sở đã triển khai thực hiện hoàn thành có hiệu quả 37 đề án khuyến công với tổng kinh phí là 3,068 tỷ đồng; triển khai đề án “Đào tạo khởi sự doanh nghiệp” cho hơn 100 học viên là hội viên hội nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; đề án hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh “Tổ chức, tham gia các hội trợ triển lãm, giới thiệu quảng bá sản phẩm CNNT của tỉnh Bắc Kạn” được 15 hội trợ, triển lãm; đề án “Hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu sản phẩm” tại huyện Ba Bể; đề án “Hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm” tại huyện Na Rì, huyện Chợ Đồn và huyện Bạch Thông với tổng số 15 sản phẩm; đề án “Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016, 2018” được 16 sản phẩm…;

  1. Giúp đỡ xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

Sở Công Thương được Tỉnh uỷ Bắc Kạn phân công giúp đỡ xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn đến năm 2020 hoàn thành một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và thuộc lĩnh vực công thương. Từ năm 2016 đến nay, Sở Công Thương đã tích cực triển khai giúp đỡ và đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

– Phối hợp với chính quyền xã Xuân Lạc tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới thuộc Sở Công Thương quản lý;

– Hỗ trợ 600 bóng đèn compact tiết kiệm điện trị giá 21.000.000 đồng, tặng 50 xuất quà trị giá 10.000.000 đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ Hợp tác xã Cao Phong xây dựng nhãn mác bao bì sản phẩm “Măng khô Mẩy Puốc Xuân Lạc” số tiền 7,5 triệu đồng từ chương trình khuyến công địa phương; Hướng dẫn cho cán bộ Ban quản lý dự án xây dựng nông thôn mới của xã về năng lực chủ đầu tư trong việc lập báo cáo đầu tư, thiết kế, dự toán, quyết toán xây dựng công trình dân dụng;

– Thực hiện Phong trào thi đua “Sở Công Thương Bắc Kạn chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới”, Sở đã xây dựng Quỹ hỗ trợ xây dựng nông thôn sức xây dựng nông thôn mới” bằng hình thức thành lập Quỹ xây dựng nông thôn mới giúp đỡ xã Xuân Lạc, vận động, kêu gọi mỗi công chức, viên chức và người lao động mỗi năm ủng hộ một ngày lương; từ năm 2015 đến nay đã đóng góp, ủng hộ quỹ với tổng số tiền là 80.972.842 đồng, thông qua nguồn quỹ đóng góp này đã xây được 01 cây cầu bê tông cốt thép dài 5m, rộng 3,5m trị giá 40.000.000 đồng (Sở Công Thương hỗ trợ 20.000.000 đồng); Chỉ đạo Công ty Điện lực Bắc Kạn nâng cấp công suất Trạm Biến áp Bản Ó, Trạm Biến áp Bản He để đáp ứng như cầu sử dụng điện trong sinh hoạt cũng như trong sản xuất, kinh doanh của nhân dân trong khu vực;

– Hỗ trợ kinh phí xây dựng 14 Lò đốt rác mi ni tại các thôn, bản theo mẫu, trong đó Sở Công Thương 08 chiếc trị giá 12.000.000 đồng, vận động Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn ủng hộ xây dựng được 06 chiếc trị giá 9.000.000 đồng (định mức hỗ trợ mỗi chiếc là 1,5 triệu/chiếc); Vận động, kêu gọi Công ty TNHH kim loại màu Bắc Kạn ủng hộ xã được 10.000.000 đồng để hỗ trợ xây dựng nhà họp thôn;

– Năm 2018, sẽ hỗ trợ xã kinh phí nâng cấp, cải tạo chợ Xuân Lạc đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngoài ra, hàng năm Sở Công Thương còn tổ chức các hoạt động lao động tình nguyện tại xã như: Tổ chức phong trào thanh niên “Xuân tình nguyện”, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và người có công trong xã nhân dịp tết Nguyên Đán, ngày 27/7,…

Trong thời gian vừa qua phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã thực sự lan toả và diện mạo nông thôn đã khởi sắc, đời sống kinh tế, văn hoá của người dân có nhiều chuyển biến rõ nét.

Nhận thức và hành động về xây dựng nông thôn mới của toàn bộ công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương đã có những chuyển biến rõ nét. Với tinh thần phát huy truyền thống thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục nỗ lực góp công, góp sức và trí tuệ của mỗi cán bộ, công chức và người lao động của Sở và của ngành công thương Bắc Kạn, kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện thành công công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005101
Views Today : 44
Views This Month : 162
Views This Year : 5065
Total views : 65605
Language
Skip to content