Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép

Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức và người dân về chấp hành quy định của pháp luật được nâng lên; công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản có chuyển biến tích cực… là những kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU và một năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Việc vận chuyển khoáng sản cơ bản thực hiện theo đúng quy định
(Ảnh: Công ty Kim loại màu vận chuyển khoáng sản tại huyện Chợ Đồn)

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 2/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức và người dân về chấp hành quy định của pháp luật trong khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản đã được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản có chuyển biến tích cực. Tính chất, mức độ và số vụ vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản giảm dần qua các năm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2021, tình hình khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái pháp luật có chiều hướng gia tăng và chưa được ngăn chặn, xử lý triệt để, nhất là tình trạng khai thác gỗ quý hiếm trong rừng đặc dụng, khu vực giáp ranh và hiện tượng tự ý chặt phá rừng sản xuất có trạng thái tự nhiên, phá rừng tự nhiên để lấy đất sản xuất. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại một số khu vực thuộc huyện Chợ Đồn, Ngân Sơn, Chợ Mới và Na Rì có diễn biến khá phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong dư luận xã hội…

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản, lâm sản; thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021 về tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị, trong đó tập trung vào nhiệm vụ quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và người dân sinh sống trên địa bàn. Đặc biệt lưu ý đối với những nơi có hoạt động khoáng sản hoặc nơi có nguy cơ xảy ra khai thác khoáng sản trái phép để người dân được biết và tích cực phối hợp với chính quyền trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản trái phép.

Tỉnh cũng đã thành lập và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó là khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo dự án được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của Luật Khoáng sản. Theo đó bao gồm 10 lĩnh vực chủ yếu: Lĩnh vực quốc phòng; lĩnh vực an ninh; lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; lĩnh vực công thương; lĩnh vực thông tin và truyền thông; lĩnh vực giao thông vận tải (đường bộ); lĩnh vực tài nguyên và môi trường; lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; lĩnh vực xây dựng; lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành công tác đo đạc tại thực địa các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Sau khi lấy ý kiến của các Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kết quả.

UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản, chống thất thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 – 2025” năm 2022. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lập Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch. Đến nay, Phương án đã hoàn thành. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định.

Công tác quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản, giám sát thi công thăm dò khoáng sản, tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác… được quan tâm thực hiện.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU và Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bắc Kạn tiếp tục tuyên truyền đầy đủ các nội dung về lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản trái phép tới toàn bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và lãnh đạo, công chức UBND cấp xã trên địa bàn. Chỉ đạo đơn vị chức năng, đoàn kiểm tra liên ngành và UBND cấp xã tăng cường công tác nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân; thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản trái phép trên địa bàn, trong đó tập trung quản lý, bảo vệ tốt đối với các khu vực có nguy cơ xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Cùng với đó là rà soát, đôn đốc các cơ sở, đơn vị trên địa bàn có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước thực hiện theo đúng theo hồ sơ môi trường và giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, cấp phép.

Theo dõi, quản lý chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dùng (có tính chất phục vụ khai thác, chế biến khoáng sản) nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trái phép; kết hợp làm tốt công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng trên địa bàn.

Quản lý đất đai chặt chẽ, có biện pháp ngăn chặn các trường hợp hộ gia đình, tổ chức, cá nhân lợi dung việc san ủi mặt bằng để khai thác, chế biến khoáng sản trái pháp luật.

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản trái phép và xả nước thải vào nguồn nước trái pháp luật.

Kịp thời chấn chỉnh, phê bình, xử lý theo quy định đối với các tổ chức, tập thể, công chức, viên chức và người lao động không thực hiện hoặc thực hiện không hết trách nhiệm theo nhiệm vụ phân công, để xảy ra hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản trái phép và xả nước thải vào nguồn nước trái pháp luật trên địa bàn./.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 152
Views This Month : 3293
Views This Year : 42135
Total views : 56561
Language
Skip to content