Tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước

Thực hiện Quyết định số 2951/QĐ-BCT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2022; trong 02 ngày (21-22/9/2022), Sở Công Thương Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Phát triển thương mại điện tử – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn:

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Đinh Lâm Sáng- Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, các giảng viên Trung tâm phát triển Thương mại điện tử- Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số và hơn 70 học viên là lãnh đạo và công chức các sở ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động thương mại điện tử đồng thời giúp cung cấp thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh có cái nhìn tổng quan về thương mại điện tử và một số chủ trương, định hướng, kế hoạch triển khai của Chính phủ. Các học viên đã được các giảng viên truyền đạt những nội dung liên quan đến TMĐT như: Cung cấp kiến thức về thương mại điện tử và các chính sách; cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử; đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, thống kê thương mại điện tử,…

Việc tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật thương mại điện tử lần này giúp cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước để từ đó trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao các đơn vị chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai có hiệu quả công tác Thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh./.

Kim Oanh (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004731
Views Today : 148
Views This Month : 3997
Views This Year : 12681
Total views : 27107
Language
Skip to content