Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2020

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 như sau:

  1. Thời gian, địa điểm
  2. Thời gian: Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’; Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’
  3. Địa điểm: Tại địa điểm tiếp công dân của Sở (Phòng Tiếp dân), tầng 1, Trụ sở Sở Công Thương (Địa chỉ: Số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).
  4. Lịch tiếp
  5. Tiếp công dân thường xuyên

Thanh tra Sở cử công chức trực tiếp công dân (tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở) vào các ngày làm việc trong tuần.

  1. Tiếp công dân định kỳ

Giám đốc Sở tiếp công dân vào ngày 25 hằng tháng, nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ thì chuyển sang thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề.

  1. Tiếp công dân đột xuất

Ngoài tiếp công dân định kỳ, trong trường hợp cần thiết hoặc có nội dung phát sinh phức tạp, Giám đốc Sở thực hiện việc tiếp công dân đột xuất theo quy định.

  1. Tổ chức thực hiện

– Chánh Thanh tra Sở cử công chức Thanh tra Sở tham gia cùng Lãnh đạo Sở tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các buổi tiếp công dân theo định kỳ của Lãnh đạo Sở.

– Lãnh đạo các phòng, đơn vị chức năng thuộc Sở tham gia, cử công chức của phòng tham gia tiếp công dân theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở khi có nội dung liên quan.

– Văn phòng Sở đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho Phòng Tiếp công dân theo quy định.

Sở Công Thương thông báo để các tổ chức, công dân được biết./
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 51
Views This Month : 1846
Views This Year : 9754
Total views : 70294
Language
Skip to content