Thông báo số 94/TB-VPCP ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp lần thứ sáu của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một của quốc gia và tạo thuận lợi thương mại

Chi tiết xem tại đây


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005097
Views Today : 108
Views This Month : 2395
Views This Year : 4884
Total views : 65424
Language
Skip to content