Thông báo thực hiện thay đổi mức thu phí theo Thông tư 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính

Thực hiện Thông tư số 34/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn thông báo mức thu phí trong lĩnh vực xây dựng (thuộc lĩnh vực ngành công thương thực hiện thẩm định) từ 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 cụ thể như sau:

1- Mức thu, nộp phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở: Thu 50% Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC.

2- Mức thu, nộp phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng: Thu 50% mức phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC.

3- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, nộp phí trong lĩnh vực xây dựng thực hiện theo mức thu quy định tại Thông tư số 209/2016/TTBTC; Thông tư số 210/2016/TT-BTC.

Vậy, Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn biết để thuận tiện trong thực hiện thủ tục hành chính.

Đàm Vĩnh Hoàng


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005090
Views Today : 106
Views This Month : 1695
Views This Year : 4184
Total views : 64724
Language
Skip to content