Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Để quản lý chặt chẽ hoạt động bán hàng đa cấp theo đúng các quy định hiện hành, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Lý do chấm dứt hoạt động: Không thực hiện bổ sung hồ sơ và đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP do không có nhà phân phối hoạt động tại Bắc Kạn.

Thông tin cụ thể: CÔNG TY TNHH THIÊN SƯ VIỆT NAM. Giấy chứng nhận đầu tư số: 042043000110 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương cấp. Cấp lần đầu ngày 02 tháng 12 năm 2008. Lần thay đổi gần nhất: Thay đổi lần thứ 5 ngày 28 tháng 7 năm 2014. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đại An, Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 0320 3555789, Fax: 0320 3555781.  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 008/QLCT – GCN. Do: Cục Quản lý Cạnh tranh – Bộ Công Thương. Cấp lần đầu ngày 23/12/2014.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị, người dân nhận được thông tin, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp về việc Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2, Điều 17 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, đề nghị cung cấp thông tin về Sở Công Thương bằng văn bản để tổng hợp gửi Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng giải quyết theo quy định.

Kim Oanh (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005163
Views Today : 20
Views This Month : 3286
Views This Year : 11194
Total views : 71734
Language
Skip to content