Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-Cp ngày 11 tháng 6 năm 2020 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP

Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 60
Views This Month : 3794
Views This Year : 12478
Total views : 26904
Language
Skip to content