TIN VĂN BẢN MỚI

Ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg, Quyết định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu; Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2019.

Chi tiết Nghị định số Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Chính phủ đăng trên địa chỉ Web cụ thể như sau:

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=196740

Đàm Vĩnh Hoàng


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005008
Views Today : 76
Views This Month : 1029
Views This Year : 43438
Total views : 57864
Language
Skip to content