Tỉnh Bắc Kạn ban hành kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Trên địa bàn tỉnh hiện có 44 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xăng dầu với tổng số 85 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó có 25 cửa hàng của Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn thuộc Công ty xăng dầu Bắc Thái (đơn vị thành viên của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam), 60 cửa hàng của các cơ sở khác. Đây chủ yếu là các cơ sở kinh doanh xăng dầu có trữ lượng tại các kho, bể chứa không lớn (dung tích bể chứa xăng dầu chủ yếu dưới 100 m3).

Theo tính toán, mức độ tràn dầu có thể xảy ra do các sự cố tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu dựa trên quá trình khảo sát thực tế hoạt động xuất nhập xăng dầu. Nguyên nhân dẫn đến sự cố tràn dầu tại các cơ sở bao gồm: Tràn dầu xảy ra do bơm rót xăng dầu cho khách hàng; tràn dầu xảy ra khi nhập xăng dầu vào bể chứa; tràn dầu xảy ra do các phương tiện vận chuyển xăng dầu xảy ra sự cố trên các tuyến đường giao thông; các sự cố tiềm ẩn nguy cơ tràn dầu được xác định như rò rỉ đường ống, vỡ ống nhập dầu hoặc tai nạn giao thông trong quá trình vận chuyển xăng dầu đến các cơ sở kinh doanh. Khi xảy ra sự cố lập tức dừng ngay hoạt động nhập, xuất xăng dầu nên lượng dầu tràn ra là không nhiều, ước tính dưới 1 tấn xăng dầu.

Hoạt động vận chuyển xăng dầu trên địa bàn tỉnh chủ yếu qua các phương tiện giao thông trên các tuyến đường bộ: Quốc lộ 3; Quốc lộ 3 mới (Hà Nội -Thái Nguyên – Bắc Kạn – Cao Bằng); Quốc lộ 3B (Chợ Đồn – thành phố Bắc Kạn – Na Rì); Quốc lộ 3C (Thái Nguyên – Chợ Đồn – Ba Bể); Quốc lộ 279 (Na Rì – Ngân Sơn – Ba Bể) và các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ.

Dự kiến các khu vực nguy cơ cao xảy ra sự cố tràn dầu đều thuộc địa bàn thành phố Bắc Kạn gồm: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tuấn Viết, Công ty TNHH Hoàng Tiến, phường Huyền Tụng; Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 30, Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn, phường Phùng Chí Kiên; Cửa hàng xăng dầu Thành Quý, Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn, phường Đức Xuân. Ngoài ra, các phương tiện tham gia vận chuyển, chuyển tải xăng dầu trên các tuyến đường giao thông cũng là mối nguy cơ gây ra sự cố tràn dầu. Theo phân tích, đánh giá về lực lượng, phương tiện hiện có và lực lượng phương tiện tăng cường, phối hợp, tỉnh Bắc Kạn có khả năng ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu có quy mô dưới 500 m3.

Với mục tiêu “Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả”, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quan tâm tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, chú trọng lấy công tác phòng ngừa là chính, ứng phó nhanh, kịp thời sự cố tràn dầu xảy ra trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự phối hợp của các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân nhằm triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; chủ động chuẩn bị các nguồn lực, phương án, phương tiện, thiết bị để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố tràn dầu.

Chi tiết theo Kế hoạch 781/KH-UBND ngày 02/12/2022 /.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 55
Views This Month : 1850
Views This Year : 9758
Total views : 70298
Language
Skip to content