Tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình XTTM tỉnh Bắc Kạn

Ngày 18 tháng 8 năm 2022,UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn.

Quy chế này quy định việc xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn, áp dụng đối với các đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình, các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình, cơ quan quản lý Chương trình và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến Chương trình.

Mục tiêu của Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn, phát triển ngoại thương, thị trường trong nước; góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nâng cao khả năng cạnh tranh, lợi thế so sánh cho các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của tỉnh; gắn kết các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch của tỉnh.

Quy chế gồm có 4 chương, 14 điều, trong đó Chương III quy định nội dung chương trình và mức hỗ trợ kinh phí đối với hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương, hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước và các nhiệm vụ xúc tiến thương mại thường xuyên khác.

Quyết định  này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2022 và thay thế Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân  dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực  hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn.

Chi tiết Quy chế tại đây.

Phạm Dịu (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 108
Views This Month : 276
Views This Year : 5179
Total views : 65719
Language
Skip to content