Tỉnh Bắc Kạn tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019

Thực hiện kế hoạch số 596/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019, ngày 25/11 2019, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2019 tại Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh. Tham dự Hội nghị đánh giá có bà Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng; ông Hoàng Văn Giáp – Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh – Phó Chủ tịch Hội đồng; các thành viên Hội đồng gồm có lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá – Thể thao và Du lịch và mời đại diện Công ty tư vấn DK Pharma SJC tham gia Hội đồng.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa- PCT TT UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng phát biểu khai mạc
Bà Đỗ Thị Minh Hoa- PCT TT UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng phát biểu khai mạc

            Các sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2019 gồm 95 sản phẩm gồm các sản phẩm mới tham gia năm 2019 và sản phẩm đăng ký nâng cấp từ các sản phẩm đã tham gia năm 2018. Đây là các sản phẩm đã được đánh giá đạt từ ba sao cấp huyện trở lên. Các sản phẩm đã được đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình Mỗi xã một sản phẩm ban hành theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi tiến hành đánh giá, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và cấp Quyết định cấp giấy công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao (ba sao); hạng 4 sao (bốn sao); tham mưu lựa chọn sản phẩm OCOP đạt 5 sao (năm sao) gửi  Trung ương để đề nghị đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP cấp Quốc gia.

Theo Kế hoạch, dự kiến thời gian hoàn thành việc đánh giá và tổ chức công bố kết quả đánh giá phân hạng và trao giấy chứng nhận các sản phẩm đạt kết quả cao trước ngày 20 tháng 12 năm 2019.

                                                  Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004726
Views Today : 89
Views This Month : 3361
Views This Year : 12045
Total views : 26471
Language
Skip to content