Tình hình quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thuỷ điện năm 2022

Hiện nay, công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng, vận hành được Bộ Công Thương phê duyệt trong quy hoạch gồm 05 dự án công trình, với tổng công suất 21,6MW, trong đó: Số công trình đang vận hành phát điện 05 công trình (thủy điện Tà Làng, dung tích 0,133 triệu m3; thủy điện Nặm Cắt 0,177 triệu m3; thủy điện Thượng Ân 0,111 triệu m3 (đập có chiều cao 18m) đưa vào vận hành trước năm 2012 và 02 đập, hồ chứa thủy điện đưa vào vận hành năm 2021: Thủy điện Thác Giềng 1, dung tích 2,760 triệu m3; thủy điện Pác Cáp, dung tích 3,550 triệu m3). Và trên địa bàn tỉnh có 09 dự án công trình được UBND tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư (năm 2019 cấp 01 dự án; năm 2020 cấp 01 dự án và năm 2021 cấp 07 dự án) chưa triển khai xây dựng.

Nhìn chung tình hình thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa của chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện tương đối tốt: Các chủ đập, hồ chứa thủy điện cơ bản đã thực hiện vận hành phát điện của nhà máy thủy điện theo đúng Quy trình vận hành hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện công tác kiểm định an toàn đập theo đúng quy định của pháp luật. Chủ đập, hồ chứa của một số Công trình thủy điện đã thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước đối với công trình hồ chứa để phát điện theo Quy định tại Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tải nguyên và Môi trường.

Theo báo cáo của chủ sở hữu và Báo cáo số 549/BC-HĐ ngày 22/12/2022 của Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước tỉnh Bắc Kạn năm 2022 các đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn đã vận hành theo đúng quy trình vận hành hồ chứa được phê duyệt. Bên cạnh đó, các chủ sở hữu đập, hồ chứa nước đã thực hiện nghiêm việc quan trắc; Đối với các đập, hồ chứa chưa lắp đặt thiết bị quan trắc được thực hiện quan trắc theo cột đo mực nước ở đập dâng để theo dõi mực nước đến hồ.

Đối với Phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp: trong năm 2022 có 05 công trình có phương án được phê duyệt, trong đó có 01 phương án Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt, 01 phương án Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và 03 phương án Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Trong năm 2022, Sở Công Thương đã phối hợp với Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước tỉnh Bắc Kạn kiểm tra 05 công trình trên địa bàn (đợt 1 kiểm tra trong tháng 6/2022, đợt 2 kiểm tra trong tháng 11/2022).Kết quả kiểm tra các đơn vị đã chấp hành các quy định của pháp luật về thủy điện; tuy nhiên còn một số tồn tại, hạn chế đoàn kiểm tra đã nhắc nhở đơn vị khắc phục, không xử lý vi phạm./.

NT
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004797
Views Today : 14
Views This Month : 3248
Views This Year : 20778
Total views : 35204
Language
Skip to content