Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022

Nhằm cung cấp thông tin và tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TTHC, giải quyết TTHC về lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân gặp phải trong thực hiện TTHC lĩnh vực Công Thương và tháo gỡ, giải quyết vướng mắc hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp không thuộc thẩm quyền, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022.

  1. Đối tượng tham gia

Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có yêu cầu đối thoại trực tiếp;

– Lãnh đạo Sở chủ trì điều hành Hội nghị;

– Trưởng các phòng, đơn vị; công chức đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC, công chức tham mưu giải quyết TTHC.

  1. Hình thức tổ chức

Đối thoại trực tiếp:

+  Những phiếu đăng ký tham gia đối thoại đúng nội dung, gửi đúng thời gian quy định, được trả lời, giải đáp trực tiếp tại Hội nghị đối thoại. Trường hợp tổ chức, cá nhân được mời dự Hội nghị đối thoại, vì lý do khách quan có báo cáo Ban tổ chức Hội nghị vắng mặt, Sở Công Thương sẽ gửi kết quả trả lời, giải đáp theo địa chỉ ghi trên phiếu đăng ký tham gia đối thoại;

+ Những phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại Hội nghị đối thoại nếu chưa thể giải đáp ngay, Sở Công Thương sẽ trả lời bằng văn bản cụ thể; những phản ánh, kiến nghị vượt thẩm quyền, Sở tiếp thu, tổng hợp báo cáo cấp trên xem xét giải quyết.

  1. Nội dung đối thoại

– Giải đáp những vướng mắc của tổ chức, cá nhân về TTHC và giải quyết TTHC các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương như: Vật liệu nổ công nghiệp, Xúc tiến thương mại, An toàn thực phẩm, Công nghiệp tiêu dùng, Hóa chất, Lưu thông hàng hóa trong nước …

– Tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết TTHC trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh.

* Ghi chú: Hội nghị không đối thoại những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Công Thương.

  1. Thời gian, địa điểm

Tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có yêu cầu đối thoại trực tiếp, gửi phiếu đăng ký tham gia đối thoại về Sở Công Thương, số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký tham gia đối thoại: Từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022)./.

SỞ CÔNG THƯƠNG

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 57
Views This Month : 3791
Views This Year : 12475
Total views : 26901
Language
Skip to content