Trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện Công văn số 6892/UBND-TH ngày 18/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, trả lời ý kiến kiến nghị cử tri nêu tại mục II.6; VII.6; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trả lời kiến nghị của cử tri nêu tại mục IX.5; giải quyết kiến nghị của cử tri nêu tại mục IX.7; IX.8 tại Báo cáo số 112/BC-HĐND ngày 13/11/2020 của HĐND tỉnh. Sau khi xem xét, nghiên cứu, Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và trả lời cử tri như sau:

  1. Đối với ý kiến, kiến nghị cử tri nêu tại mục II.6 (trang 4):

Ý kiến, kiến nghị cụ thể: Cử tri Triệu Thị Sính, thôn Bản Cuôn 2, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn phản ánh: Tình trạng xe chở quặng lưu thông trên tuyến đường ĐT 254 làm đất đá, nước từ trong các thùng xe chảy xuống lòng đường gây nguy hiểm, bụi và ô nhiễm môi trường cho người dân sống ven đường. Đề nghị kiểm tra, xử lý, khắc phục.

Trả lời: Qua rà soát, thăm nắm việc ý kiến phản ánh của cử tri Triệu Thị Sính, thôn Bản Cuôn 2, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn phản ánh tình trạng xe chở quặng lưu thông trên tuyến đường ĐT254 làm đất đá, nước từ trong các thùng xe chảy xuống lòng đường gây nguy hiểm, bụi và ô nhiễm môi trường cho người dân sống ven đường là đúng sự thật. Qua trao đổi của Sở Công Thương với cử tri Triệu Thị Sính, thôn Bản Cuôn 2, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn thì được biết: đa số các xe chở quặng đều chứa hàng trong thùng kín và phủ bạt kín thùng xe; có một vài xe khi vận chuyển quặng chưa được lót kín đáy nắp đáy thùng xe nên đất đá, nước từ trong thùng xe chảy xuống lòng đường. Sau khi cử tri phản ánh nội dung trên tại buổi tiếp xúc cử tri cho đến nay không thấy còn hiện tượng trên nữa.

Hiện nay, trong khu vực có 04 doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản chì kẽm, quặng sắt có hoạt động vận chuyển quặng lưu thông trên tuyến đường ĐT254 (nay là Quốc lộ QL.3C), gồm có: Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn khai thác điểm mỏ Lũng Cháy, xã Xuân Lạc, điểm mỏ Khuổi Khem, xã Đồng Lạc); Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Nam đang khai thác quặng chì, kẽm tại mỏ Pù Quéng và mỏ Khuổi Giang, xã Quảng Bạch; Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico khai thác và chế biến tinh quặng sắt tại mỏ sắt Pù Ổ, xã Quảng Bạch và Chi nhánh Matexim Bắc Kạn thuộc Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ khai thác và chế biến tinh quặng sắt tại mỏ sắt Bản Quân, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn. Các doanh nghiệp đã ký cam kết với Sở Giao thông vận tải về việc xếp hàng hóa lên phương tiện đảm bảo không vượt quá trọng tải. Tuy nhiên, do chủ quan của chủ phương tiện vận chuyển nên có một vài xe khi vận chuyển quặng chưa được lót kín đáy nắp đáy thùng xe nên trong quá trình vận tải quặng bị đất đá, nước từ trong thùng xe chảy xuống lòng đường gây nguy hiểm, bụi và ô nhiễm môi trường cho người dân sống ven đường.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng của Tỉnh và chính quyền địa phương tăng cường đôn đốc, nhắc nhở, giám sát hoạt động vận chuyển quặng của các doanh nghiệp nêu trên tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khi vận tải quặng; không chở quả khổ, quá tải; thực hiện đầy đủ việc phủ bạt che chắn không để quặng rơi vãi, văng ra khỏi xe ô tô trong quá trình vận chuyển, lưu thông trên đường. Đồng thời, các ngành chức năng kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm của lái xe khi không tuân thủ các quy định của Luật giao thông đường bộ.

  1. 2. Đối với ý kiến, kiến nghị cử tri nêu tại mục VII.6 (trang 10):

Ý kiến, kiến nghị cụ thể: Cử tri Dương Văn Mùa, thôn Lủng Pạp, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm đề nghị kéo điện lưới quốc gia đến xóm Ta Đào, thôn Lủng Pạp cho người dân trong thôn.

Trả lời: Xóm Ta Đào, thôn Lủng Pạp, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm đã có trong danh mục dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay dự án chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện; khi được cấp vốn sẽ triển khai thực hiện.

  1. 3. Đối với ý kiến kiến nghị cử tri nêu tại mục IX.5 (trang 11):

Ý kiến, kiến nghị cụ thể: Cử tri Hoàng Thị Én, thôn Phiêng Liềng 2, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn phản ánh: Việc khai thác khoáng sản của Công ty khai khoáng Bắc Kạn tại khu vực Pù Ngần làm khu vực trên bị sụt lún. Đề nghị sớm san lấp các hố sụt lún cho người dân để yên tâm sản xuất và canh tác.

Đối với ý kiến, kiến nghị này, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì trả lời, Sở Công Thương chỉ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình xem xét trả lời (Sở Công Thương đã phối hợp và đã đi kiểm tra thực địa theo Giấy mời số 331/GM-STNMT ngày 19/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường). Do đó, đối với ý kiến, kiến nghị này, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có văn bản chính thức trả lời cử tri và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

  1. 4. Đối với ý kiến kiến nghị cử tri nêu tại mục IX.7 và mục IX.8 (trang 11):

– Ý kiến, kiến nghị cụ thể:

+ Tại mục IX.7: Cử tri Nông Xuân Hoàn, thôn Bản Đính xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm đề nghị nâng mức thu phí gia súc, trâu, bò, ngựa tại chợ bò Nghiên Loan đối với các hộ kinh doanh không ổn định từ 8.000 đồng/1 con lên 10.000 đồng/1 con vì mức thu hiện nay theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 là quá thấp.

+ Tại mục IX.8: Cử tri Lý Văn Chiều, công chức Văn phòng – Thống Kê, UBND xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm đề nghị giảm mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với các vị trí kinh doanh cố định tại chợ hạng 3 từ 10.000 đồng/m2/tháng xuống 5.000 đồng/m2/tháng, vì mức thu hiện nay theo quy định tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 là quá cao.

– Đối với 02 kiến nghị trên, Sở Công Thương có ý kiến trả lời chung như sau: Tại Điều 3, Thông tư số 25/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc định giá như sau:

“1. Bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ có tác động đến giá hàng hóa, dịch vụ;

  1. Kịp thời điều chỉnh giá khi các yếu tố hình thành giá thay đổi”.

Do đó, để xem xét điều chỉnh mức giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được quy định tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh và Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh, phải có căn cứ chứng minh và tính toán lại cơ cấu hình thành giá mới theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/2/2014 của Bộ Tài chính. Mặt khác, trong quá trình xây dựng mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, Sở Công Thương có tham khảo một số tỉnh có điều kiện tương đồng và xin ý kiến rộng rãi của nhân dân, các sở, ngành, địa phương có liên quan; trong thời điểm hiện nay tình hình thị trường cũng không có nhiều biến động lớn về giá cả. Do đó, Sở Công Thương chưa có đủ cơ sở để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh mức thu giá dịch vụ trên.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp, tham gia ý kiến của các cử tri trong việc xây dựng, đánh giá lại cơ cấu để hình thành giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ cho phù hợp với tình hình của các địa phương./.

                                             Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 103
Views This Month : 3766
Views This Year : 11674
Total views : 72214
Language
Skip to content