Trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện Văn bản số 3818/UBND-TH ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX. Trong đó giao Sở Công Thương xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri nêu tại mục V.2; V.4; V.5; V.6; V.7 và V.9 trong Báo cáo số 39/BC – HĐND ngày 02/7/2020 của HĐND tỉnh, cụ thể: Cử tri Lý Phúc Luy, thôn Hang Slậu; Lý Văn Ơn, thôn Thẳm Ông; Triệu Văn Hân, thôn Khuổi Slảo, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn đề nghị quan tâm đầu tư kéo điện lưới quốc gia phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; cử tri Hoàng Văn Hỷ, UBND xã Bình Trung, Chợ Đồn đề nghị xem xét sớm kéo điện lưới cho người dân khu Khuổi Vằng thuộc thôn Vằng Doọc và khu Khuổi Nhàn thuộc thôn Nà Phầy, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn; cử tri xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới tiếp tục kiến nghị làm đường điện vào thôn Bản Lù, xã Tân Sơn; cử tri xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm tiếp tục kiến nghị làm đường điện vào thôn chưa có điện; cử tri Ma Văn Toản, Chủ tịch UBMTTQ xã Xuân La, huyện Pác Nặm đề nghị kéo điện lưới quốc gia  tới các thôn chưa có điện trong xã. Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và trả lời cử tri như sau:

1.Các thôn: Thôn Khuổi Slảo, Hang Slậu và thôn Thẳm Ông thuộc xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn; khu Khuổi Vằng thuộc thôn Vằng Doọc và khu Khuổi Nhàn thuộc thôn Nà Phầy, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn; thôn Bản Lù, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới; thôn Khuổi Mạn, Phia Đăm, Nà Cà, Khuổi Luông, Khuổi Khỉ, Lủng Mít, Khuổi Sảm, Bản Khúa, Nà Lại, Khâu Bang, Nặm Sam thuộc xã Bằng Thành, thôn Nà Vài và Khuổi Bốc, xã Xuân La, huyện Pác Nặm đã có trong danh mục dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 kèm theo Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương và được thống kê đưa vào danh mục Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên đến thời điểm này dự án chưa được Trung ương cấp vốn để thực hiện; khi được cấp vốn sẽ triển khai thực hiện.

2.Cử tri Hà Thị Luân, thôn Bản Phắng, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn phản ánh: Thôn Bản Phắng nằm trong danh sách các thôn, bản được cập điện từ dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020, tuy nhiên đến nay thôn vẫn chưa được kéo điện. Đề nghị cơ quan chức năng trả lời cho người dân được biết về việc cung cấp điện lưới quốc gia cho thôn Bản Phắng hiện có còn được thực hiện không. Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương trả lời: Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 vẫn đang triển khai thực hiện, do chưa được Trung ương cấp vốn nên chưa triển khai thực hiện cấp điện cho thôn Bản Phắng, xã Trung Hòa nói riêng và các thôn, bản trên địa bàn toàn tỉnh nói chung. Khi được cấp vốn Sở Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 85
Views This Month : 3748
Views This Year : 11656
Total views : 72196
Language
Skip to content