trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện Văn bản số 4268/UBND-TH ngày 05 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X. Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và trả lời cử tri như sau:

  1. Ý kiến kiến nghị của các cử tri:

– Cử tri Triệu Văn Quang, đại biểu HĐND xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn kiến nghị “Làm điện lưới quốc gia cho các thôn chưa có điện tại xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn”.

– Cử tri xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm đề nghị “Đầu tư trạm biến áp cho thôn Phja Bây, thôn Lủng Phặc, xã Cổ Linh để nhân dân được sử dụng điện lưới quốc gia”.

– Cử tri La Văn Điệp, Chủ tịch UBMTTQVN xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể đề nghị “Xem xét đầu tư đường điện cho 09 thôn khó khăn: Lủng Pjầu, Khuổi Luội, Vằng Quan, Phia Khao, Cốc Diển, Nà Ma, Phiêng Chỉ, Nhật Vẹn, Khuổi Pết và 26 hộ của thôn Thiêng Điểm, xã Phúc Lộc”.

  1. Nội dung trả lời:

Các thôn: (1) Lủng Pjầu, Khuổi Luội, Vằng Quan, Phia Khao, Cốc Diển, Nà Ma, Phiêng Chỉ, Nhật Vẹn, Khuổi Pết và Thiêng Điểm thuộc xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể; (2) Phja Bây, Lủng Phặc thuộc xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm; (3) các thôn chưa có điện thuộc xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn đã có trong danh mục cấp điện từ lưới điện quốc gia tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020. Tuy nhiên dự án trên chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện; mặt khác ngày 14/10/2020 UBND tỉnh đã ban hành văn bản đăng ký nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Kạn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đồng thời Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư công “Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2021-2025” trong đó có tỉnh Bắc Kạn thuộc phạm vi chương trình. Như vậy, trong giai đoạn 2021-2025 Trung ương bố trí vốn, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh triển khai thực hiện việc đầu tư lưới điện đến các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh nói chung và các thôn, bản thuộc xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể; xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm và xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn mà cử tri có ý kiến nêu trên.

Vậy, Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh tổng hợp và trả lời cử tri biết./.

SỞ CÔNG THƯƠNG
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004806
Views Today : 456
Views This Month : 1471
Views This Year : 22504
Total views : 36930
Language
Skip to content