Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X

Thực hiện Văn bản số 146/UBND-TH ngày 10 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh về việc xem xét giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X. Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và trả lời cử tri như sau:

  1. Ý kiến kiến nghị của các cử tri:

– Cử tri Giàng Seo Chinh, thôn Vằng Dọc, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn phản ánh “Trên địa bàn thôn Vằng Dọc và một số thôn trong xã Bình Trung chưa có điện lưới. Đề nghị kéo điện lưới cho người dân để ổn định đời sống sinh hoạt, sản xuất”.

– Cử tri Hoàng Thầu Trình, thôn Phja Đăm, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm đề nghị “kéo điện lưới quốc gia đến các thôn chưa có điện trên địa bàn xã Bằng Thành”.

– Cử tri Lường Văn Binh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới đề nghị “kéo điện lưới quốc gia đến thôn Khau Lồm và Nà Nguộc (12 hộ dân) của xã Cao Kỳ hiện nay chưa có điện, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn”.

– Cử tri Hoàng Thị Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể đề nghị “kéo điện lưới quốc gia đến các nhóm hộ tại các thôn Nà Đứa, Cốc Phẩy; Bản Chán; Nà Cà. Ý kiến cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết”.

  1. Nội dung trả lời:

Thôn Vằng Dọc và một số thôn thuộc xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn; các thôn chưa có điện thuộc xã Bằng Thành, huyện Pác Năm; thôn Khau Lồm và Nà Nguộc xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới và các thôn Nà Đứa, Cốc Phẩy; Bản Chán; Nà Cà xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể đã có trong danh mục Cấp điện từ lưới điện quốc gia tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020 và có trong danh mục cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, đến nay các dự án trên chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện, trong giai đoạn 2021-2025 khi được Trung ương cấp vốn UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh, trong đó có các thôn, bản thuộc xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn; xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm; xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới và xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể./.

SỞ CÔNG THƯƠNG

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005224
Views Today : 142
Views This Month : 1615
Views This Year : 18580
Total views : 79120
Language
Skip to content