Triển khai cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3, năm 2023

Ngày 06 tháng 02 năm 2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có Công văn số 3480-CV/HVCTQG về việc triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” lần thứ 3, năm 2023, theo đó ngày 10/02/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn; các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể và cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh triển khai, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia hưởng ứng cuộc thi. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương lập hồ sơ dự thi gồm:

– Danh sách tổng số tác phẩm dự thi đã thu nhận (theo mẫu của BTC cuộc thi – định dạng Microsoft Excel).

– Danh sách tổng số tác phẩm dự thi gửi về tỉnh để xét chọn gửi dự thi cấp Trung ương (theo mẫu của BTC cuộc thi – định dạng Microsoft Excel).

– Tác phẩm dạng bài viết (gồm bản in (khổ giấy A4) và file mềm); tác phẩm dạng âm thanh, hình ảnh (gồm file âm thanh/hình ảnh/clip và bản in kịch bản văn học khổ A4) kèm thông tin cá nhân, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chậm nhất ngày 21 tháng 7 năm 2023 để xét chọn, tổng hợp gửi trung ương theo thời gian quy định. Thông tin cần trao đổi liên hệ đồng chí Đàm Thị Thu Hương – Trưởng phòng Tuyên truyền – Báo chí – Xuất bản, điện thoại 0915.231.072, email: huongdtt.tu@backan.gov.vn.

(Gửi kèm Kế hoạch, Thể lệ, định hướng chủ đề bài viết tham gia cuộc thi)

ĐH
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004796
Views Today : 154
Views This Month : 3208
Views This Year : 20738
Total views : 35164
Language
Skip to content