UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020

Ngày 06 tháng 11 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1861/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020.

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao được áp dụng đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 ban hành theo Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

            Nội dung Bộ tiêu chí gồm 05 nhóm, gồm: (1) nhóm quy hoạch: 01 tiêu chí; (2) Nhóm Hạ tầng kinh tế xã hội, gồm 06 tiêu chí; (3) Nhóm Kinh tế và tổ chức sản xuất, gồm 04 tiêu chí; (4) Nhóm Văn hóa – XH – Môi trường, gồm 04 tiêu chí; (5) Nhóm Hệ thống chính trị, gồm 02 tiêu chí.

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao là căn cứ để xây dựng và triển khai kế hoạch phấn đấu đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; là cơ sở để chỉ đạo, đánh giá, xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018-2020.

Chi tiết Quyết định số 1861/QĐ-UBND tại đây./.

Phạm Thị Dịu – Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005001
Views Today : 95
Views This Month : 318
Views This Year : 42727
Total views : 57153
Language
Skip to content